หมวดหนังสือ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง. พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับฝนหลวง. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2519.26 หน้า. ภาพประกอบ.
สาระสังเขป

    ประวัติเกี่ยวกับโครงการฝนหลวง เริ่มจากพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านฝนหลวง พ.ศ. 2515-2519 กรรมวิธีทำฝนหลวง และสรุปผลทดลองปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2514-2519

1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 -- พระราชกรณียกิจ. 2. ฝนหลวง.

หน่วยงานที่มีหนังสือ
จัดทำโดย : วศ:สท.