แผนที่ของเว็บไซต์ สืบค้นสารเคมีที่อยู่ในข่ายที่ต้องควบคุมตามระบบ ความเป็นมาของเว็บ กลับหน้าเว็บไซต์แรก

 
 
   
     
 
 
   
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 


GHS in Thailand (B.E.2555) - 2017  
 

The B.E.2555 “Hazard Classifications and Communication System of Hazardous Substances” was issued by the Ministry of Industry of Thailand and then pub...อ่านต่อ

 

   
ข่าวเกี่ยวกับ REACH
คำถามที่พบบ่อย
บทความเกี่ยวกับ REACH
REACH Content
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับ REACH
งานนำเสนอเกี่ยวกับ REACH
คำศัพท์เกี่ยวกับ REACH (Glossary)
คำย่อเกี่ยวกับ REACH
กฎหมายควบคุมสารอันตราย
 
สำนักหอสมุดและศูนย์
สารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ศูนย์ความรู้ วท. (STKC)
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
Journal Link
กระดานถาม-ตอบ
 
 
 
 
 


นำโค้ดไปติดที่เว็บของท่านแล้ว
กรุณาแจ้งเราทาง E-mail ที่
Webmaster
  

 

 

 

 

 
 
 
 

สถิติจาก truehit.net
ติดตามตามติด REACH ได้อย่างไร
โดย.. รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
     ..อ่านต่อ
เอกสารการเตรียมตัวเพื่อรับการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป
โดย.. รดาวรรณ ศิลปโภชากุล , หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง , วราพรรณ ด่านอุตรา
     ..อ่านต่อ
รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH Update)
โดย.. รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
     ..อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
   

            สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดทำแหล่งเรียนรู้ REACH Watch ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการอุตสาหกรรมและการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง REACH (ระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป)และใช้ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบเพื่อประกาศใช้เป็นกฏหมายใหม่ สำหรับการควบคุมการใช้สารเคมีของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เนื่องจากการบังคับใช้กฏหมายนี้จะทำให้ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าอย่างกว้างขวาง

อ่านต่อ


 
Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster
This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Monday, January 30, 2012 10:36 AM