พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
รายการที่ 1 - 25 จากที่พบ 507 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
ผลของอุณหภูมิและความดันในการหุงข้าวต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิสุก = Effect of cooking temperature and pressure on qualities of cooked jasmine rice
  
2
ผลกระทบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต่อสมรรถนะเครื่องอบแห้งและปริมาณน้ำตาลในการผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่ม = The effect of using solar energy on dryer performance and sugar content of mango glace
  
3
การออกแบบ สร้าง และทดสอบหน่วยสกัดชาต้นแบบ = Design and performance testing of pilot scale tea extraction unit
  
4
ผลกระทบของอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพ (สี, ดัชนีการกระจายตัวของโปรตีนและความคงตัว) ของแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม = Effect of drying temperature on quality (Color, protein dispersibility index and stability) of full fat soy flour
  
5
การอบแห้งกากถั่วเหลืองโดยใช้อนุภาคดูดซับในเจตสเปาท์เตดเบด = Drying of soy residue using sorbent particles in a Jet spouted bed
  
6
ผลร่วมของกรดอะซิติกกับอุณหภูมิต่อการยับยั้งการเจริญของ Salmonella Anatum และปฏิกิริยาสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในกะหล่ำปลีหั่นฝอย = Combined effect of acetic acid and temperature on inhibition of Salmonella Anatum and enzymatic browning in shredded cabbage
  
7
ผลของสนามเเม่เหล็กต่อแคปปาคาราจีเเนนและเนื้อปลากระพงเเดงเเช่เยือกเเข็ง : อัตราการเเช่เเข็งเเละคุณภาพผลิตภัณฑ์ = Effect of magnetic field on frozen k-carageenan and fish fillet : freezing rate and product qualities
  
8
ผลของสัดส่วนกุ้งต่อซูริมิเเละสภาวะการแปรรูปต่อคุณภาพของแพ็ตตี้กุ้งผสมซูริมิ = Effects of shrimp to surimi ratio and processing conditions on quality of surimi-shrimp patty
  
9
ผลของความร้อนต่อการทำลาย Salmonella Anatum ในระหว่างกระบวนการอบแห้งกะหล่ำปลีที่ผ่านการแช่กรดอะซิติก = Thermal inactivation of Salmonella Anatum in sliced cabbage during drying as affected by acetic acid
  
10
กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต-กาแฟ รสชาติแปลกใหม่ ผลิตภัณฑ์ขายดี
  
11
สะเดาผักรสขมที่นิยมกินแก้หนาว
  
12
สงขลานครินทร์ ผลิตอาหารสุขภาพ พุดดิ้งไข่ขาวเสริมใยอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
  
13
ผลทดสอบตะกั่ว แคดเมียม และปริมาณโซเดียม ในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลอบกรอบ
  
14
ส่องส่วนผสมผงปรุงรส
  
15
พาราควอตใน "ปูนาดองเค็ม" วัตถุดิบอาหารในจานส้มตำ
  
16
รู้เท่าทันเกลือหิมาลัย
  
17
Development of food-grade curcumin nanoemulsion and its potential application to food beverage system: antioxidant property and in vitro digestion
  
18
Effect of high pressure homogenization and dimethyl dicarbonate (DMDC) on microbial and physicochemical qualities of mulberry juice
  
19
Enrichment of antioxidant capacity and vitamin E in pita made from barley
  
20
การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ในการคัดคุณภาพทางด้านรูปร่างของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ = Artificial neural network development for shape classification of Nam-dok-mai mango
  
21
Development of small scale pasteurizer for acidified bulk package bamboo shoot = การพัฒนาหม้อฆ่าเชื้อขนาดเล็กสำหรับหน่อไม้ปี๊บปรับกรด
  
22
Effect of oscillating magnetic field on freezing process of model foods = ผลของสนามแม่เหล็กแบบสลับต่อกระบวนการแช่แข็งโมเดลอาหาร
  
23
Effect of water activity on browning reaction in chicken extract = ผลของวอเตอร์แอคทิวิตีต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในสารสกัดจากเนื้อไก่
  
24
Effect of lignin content in coconut fiber on matrix/fiber adhesion of fish protein-based biocomposite = ผลของปริมาณลิกนินในเส้นใยมะพร้าวต่อการยีดติดระหว่างเส้นใยมะพร้าวและเนื้อหลักในวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้จากโปรตีนปลา
  
25
Enhancement of lime oil extraction using ohmic pretreatment = การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำหอมระเหยจากเปลือกมะนาวด้วยการบำบัดเบื้องต้นด้วยวิธีโอห์มมิค
  


ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th
โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89
โปรดระบุ Source หรือ Abstract No. (หากมี)

 
   
บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
เล่มที่ 1
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, July 6, 2017 11:22 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร