พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
รายการที่ 1 - 25 จากที่พบ 396 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
วิเคราะห์องค์ประกอบไวน์ทางประสาทสัมผัส
  
2
คิดค้นวิธีดื่มกาแฟรักษาเบาหวานแทนการฉีดอินซูลิน
  
3
Gelling properties of fish/pork mince mixtures
  
4
Evaluating the impacts of selected packaging materials on the quality attributes of cassava flour (cvs. TME 419 and UMUCASS 36)
  
5
Effect of various food additives on the levels of 4(5)-methylimidazole in a soy sauce model system
  
6
ผลไม้อบแห้ง ปริมาณพลังงานและน้ำตาล
  
7
โอคราท็อกซิน เอ ในผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว
  
8
รู้เท่าทันคอลลาเจน
  
9
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคน้ำปลาไทยได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
  
10
ฉลากมะเร็งในร้านกาแฟ
  
11
รู้เท่าทันไขมันทรานส์
  
12
โซเดียมในเมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม และเมล็ดฟักทองอบ
  
13
ไซบูทรามีนในอาหารเสริมที่กล่าวอ้างลดน้ำหนัก
  
14
โอกาสของข้าวไทยในอุตสาหกรรมอาหารจากผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตน
  
15
Effects of combined pretreatments on drying kinetics and quality of potato chips undergoing low-pressure superheated steam drying = ผลของการบำบัดก่อนแบบผสมผสานต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของมันฝรั่งแผ่นที่ผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความด
  
16
Feasibility study of the use of residue from tea manufacturing process = การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเศษชาที่เหลือจากกระบวนการผลิต
  
17
Effect of the use of latent heat storage on energy conservation and drying kinetics of a food product = ผลของการใช้ระบบเก็บความร้อนแฝงต่อการอนุรักษ์พลังงานและจลนศาสตร์การอบแห้งของอาหาร
  
18
Drying kinetics and quality of potato chips undergoing different drying techniques = ผลของวิธีและสภาวะการอบแห้งต่อจลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของมันฝรั่งแผ่น
  
19
Effects of fat content and preheat treatment on the apparent viscosity of coconut milk after homogenization = ผลของปริมาณไขมันและการให้ความร้อนเบื้องต้นต่อความหนืดปรากฏของน้ำกะทิหลังผ่านการโฮโมจีไนส์
  
20
Effects of fat content and temperature on density and thermal diffusivity of coconut milk = ผลของอุณหภูมิและปริมาณไขมันต่อค่าการแพร่กระจายความร้อนและความหนาแน่นของน้ำกะทิ
  
21
Thermal process design for acidified bamboo shoot packed in hermetically sealed bulk package = การออกแบบกระบวนการฆ่าเชื้อสำหรับผลิตภัณฑ์หน่อไม้ปี๊บปรับกรด
  
22
Deformation kinetics of carrot undergoing low-pressure superheated steam drying and vacuum drying = จลนศาสตร์การหดตัวของแครอทที่ผ่านการอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำและแบบสุญญากาศ
  
23
Effects of concentration and temperature on physical properties of papaya puree = ผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสมบัติทางกายภาพของมะละกอตีป่น
  
24
Effect of can size on heat transfer characteristics of canned viscous liquid food = ผลของขนาดกระป๋องต่อคุณลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของอาหารกระป๋องข้นหนืด
  
25
Effects of temperature and pH on the degradation of anthocyanins from butterfly pea petals (Clitoria ternatea L.) = ผลของอุณหภูมิและค่าความเป็นกรดด่างต่อการสลายของแอนโทไซยานินในดอกอัญชัน
  


ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th
โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89
โปรดระบุ Source หรือ Abstract No. (หากมี)

 
   
บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
เล่มที่ 1
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, July 6, 2017 11:22 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร