พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
รายการที่ 126 - 150 จากที่พบ 448 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
126
ครูหนองบัวลำภู เลี้ยงด้วงงวง จำหน่ายเป็นอาหาร มีรายได้เสริมทุกเดือน
  
127
ขิง เมนูสมุนไพร "ไล่" หวัด
  
128
มะละกอ หมากอร่อย ย่อยสบาย ขับถ่ายคล่อง
  
129
ส้มตำแซ่บได้ ปลอดภัยด้วย
  
130
ไบโอพลาสติก
  
131
เครื่องดื่มจากใบอ่อนข้าวหอมมะลิ วัตถุดิบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
  
132
ไซบูทรามีน...สารอันตรายแฝง...ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  
133
ส้มโอขาวแตงกวา ไม้ผลเฉพาะถิ่น พืชเศรษฐกิจเงินแสน ที่ชัยนาท
  
134
Postharvest and postmilling changes in wheat grain and flour quality characteristics
  
135
Impact of drying deep beds of rice with microwave set at 915 MHz frequency on rice microbial community responses
  
136
Preparation of Maillard reaction flavor additive from germinated wheat and its effect on bread quality
  
137
Effect of dairy cow crossbreeding on selected performance traits and quality of milk in first generation crossbreds
  
138
Sensory and Flavor Characteristics of Tomato Juice from Garden Gem and Roma Tomatoes with Comparison to Commercial Tomato Juice
  
139
"นมเปรี้ยว" ร่วมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตัวเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย?
  
140
ต้นแบบระบบการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับกลุ่มผู้ผลิตผัก จังหวัดอ่างทอง
  
141
ดูสับปะรดขณะกำลังย่อยโปรตีนกัน
  
142
ไอศกรีมทองคำ
  
143
ชุดวัลยชาติ ตอน ผักแส้ว
  
144
คุณกินดีแล้วหรือยัง
  
145
โซเดียม มัจจุราชมืดระดับโลก
  
146
Edible Coating Using a Chitosan‐Based Colloid Incorporating Grapefruit Seed Extract for Cherry Tomato Safety and Preservation
  
147
การพัฒนาและการดัดแปรโปรตีนพืชท้องถิ่นสำหรับใช้เป็นวัตถุปรุงแต่งอาหารปลอดภัย : โปรตีนมะพร้าว
  
148
พาราควอตในน้ำตาลทราย
  
149
กล้วยจากผลไม้คุณค่าทางโภชนาการสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  
150
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ DEVELOPMENT OF HEALTHY DRINK PRODUCTS
  


ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th
โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89
โปรดระบุ Source หรือ Abstract No. (หากมี)

 
   
บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
เล่มที่ 1
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, July 6, 2017 11:22 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร