พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
รายการที่ 151 - 175 จากที่พบ 448 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
151
Characterization of Peanut Oil Bodies Integral Proteins, Lipids, and Their Associated Phytochemicals
  
152
Development of Mayonnaise with Substitution of Oil or Egg Yolk by the Addition of Chia (Salvia Hispanica L.) Mucilage
  
153
Effect of Grinding at Modified Atmosphere or Vacuum on Browning, Antioxidant Capacities, and Oxidative Enzyme Activities of Apple
  
154
Exploring the Potential of Mesquite Gum–Nopal Mucilage Mixtures: Physicochemical and Functional Properties
  
155
Chemical Constituents of Sweetpotato Genotypes in Relation to Textural Characteristics of Processed French Fries
  
156
Inactivation methods of trypsin inhibitor in legumes: a review
  
157
Fishy odor and TMA content levels in duckegg yolks
  
158
Bioactive peptides derived from seaweed proteinand their health benefits: antihypertensive,antioxidant, and antidiabetic properties
  
159
Physicochemical, thermal, and sensory propertiesof blue corn (zea mays l.)
  
160
อาหารที่ไม่เข้ากัน
  
161
นวัตกรรมอนาคตการผลิตนมโค โดยไม่ต้องใช้โคนมเป็นผู้ผลิต
  
162
สารกันบูดในน้ำพริกหนู่มและแกงไตปลาแห้ง
  
163
โลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียม ในน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จ
  
164
"บ้านผลไม้" ธุรกิจแปรรูปผลไม้ 15 ปี ที่ จ.เชียงราย
  
165
อันตรายจากอาหารปิ้งย่าง และของหมักดอง
  
166
สาวสถาปัตย์ บินลัดฟ้าหอบเมนู "ขนมปังฮังการี" มาขายเมืองไทย
  
167
ใช้ปลาเลี้ยงในนาข้าว ผลิตปลาส้ม "บ้านฟ้าห่วน" ที่อำนาจเจริญ
  
168
คอร์นเฟลกส์นี้ ได้แต่ใดมา
  
169
ปลาส้มเงินล้าน หนองบัวลำภู คว้ารางวัลระดับประเทศ
  
170
การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 4.0
  
171
แกมมาออริซานอล สาระสำคัญในข้าว
  
172
น้ำหัวปลีบรรจุซองพร้อมดื่ม เจ้าแรกของโลก
  
173
"ขนมปังเทวดา" อาสาสอนอาชีพให้ฟรี
  
174
นํ้ามันมะพร้าว
  
175
เค็มบักนัด... อาหารบ้านๆ
  


ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th
โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89
โปรดระบุ Source หรือ Abstract No. (หากมี)

 
   
บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
เล่มที่ 1
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, July 6, 2017 11:22 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร