พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
รายการที่ 176 - 200 จากที่พบ 293 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
176
ข้าวกล้องงอกโภชนาการสูง หนึ่งภูมิปัญญาไทยที่น่าจับตามอง
  
177
มาตรฐานความปลอดภัย : เส้นทางอาหารไทยสู่ครัวโลก
  
178
มหันตภัยสาร BPA ในภาชนะบรรจุอาหาร
  
179
พืชผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา
  
180
เตือนภัยสารพิษจากอาหารปิ้งย่าง
  
181
นักวิจัย มก. วิจัยพบข้าวกล้องงอกมี GABA สูง มีสารอาหารสูงและป้องกันโรค
  
182
เครื่องดองมะม่วงความดันไฮโดรสแตติกจากงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม
  
183
รำข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่สารต้านอนุมูลอิสระสูง แปรรูปน้ำมันรำข้าวและลูกกลอนรำข้าวใช้รักษาโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  
184
อาหารผงเพื่อคนรุ่นใหม่
  
185
บวบ ผักพื้นบ้านเปี่ยมด้วยคุณค่า
  
186
ซีอิ๊วอินทรีย์ ที่บ้านสันป่ายาง
  
187
ปทุมทิพย์ น้ำพริกอร่อยอย่างมีคุณภาพ
  
188
รสชาติอาหาร มีผลต่อสุขภาพอย่างไร
  
189
การตรวจเฝ้าระวังน้ำพริกแบบแห้งพร้อมบริโภค
  
190
กล้วยกรอบแม่ใจ พะเยา วิสาหกิจชุมชน
  
191
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปฟักข้าวบ้านตาเดาะ อำเภอปราสาท
  
192
อะฟลาท็อกซินในถั่วลิสง
  
193
เชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ต
  
194
ปลาส้ม ปลาเปรี้ยว ภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านไทย
  
195
บทบาทของวิตามินต่อการเสริมสร้างคอลลาเจน
  
196
ทำเยลลี่ผลไม้ด้วยตนเอง
  
197
เรื่องชาชา
  
198
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกับความปลอดภัย
  
199
เห็ด: แหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเทียบเท่ากับผักหลากสี
  
200
ไนซิน สารถนอมอาหารจากธรรมชาติ
  


ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th
โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89
โปรดระบุ Source หรือ Abstract No. (หากมี)

 
   
บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
เล่มที่ 1
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, July 6, 2017 11:22 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร