พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
รายการที่ 226 - 250 จากที่พบ 293 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
226
เผยผลตรวจน้ำแข็ง
  
227
นมแม่ลดการเกิดโรคร้าย
  
228
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ รับรองความปลอดภัยของเนื้อสัตว์จากการลอกเลียนแบบพันธุกรรม
  
229
กะเพราราชินีสมุนไพร
  
230
การดองเห็ดในน้ำมันพืช
  
231
ม.เกษตรฯพัฒนาขนมจีนอบแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูปโกอินเตอร์
  
232
วันนี้คุณดื่มน้ำอัดลมแล้วหรือยัง
  
233
บุกอาหารสำหรับการลดน้ำหนัก ไขมัน และน้ำตาล
  
234
ฉลากโภชนาการแบบใหม่...ใส่ใจผู้บริโภค
  
235
กิมจิอาหารจีนยูนนาน จากการแปรรูปผักบริโภคได้นานปี
  
236
ผลวิเคราะห์สารให้ความหวานในเครื่องดื่มลดความอ้วน
  
237
โด...นัทกันมาหวาน
  
238
การแช่เยือกแข็งผักและผลไม้
  
239
มาตรการใช้พลาสติคหมุนเวียนสำหรับภาชนะสัมผัสอาหารของสหภาพยุโรป
  
240
น้ำดื่มบรรจุขวดปี 54 เติบโตท่ามกลางสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
  
241
การเปรียบเทียบมาตรฐานสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารตามหลัก Global Food Safety Iniatives
  
242
อาหารขยะแปลงร่าง เบื้องหลังความอร่อยแบบโลกาภิวัฒน์
  
243
Probiotics เมื่อจุลินทรีย์ก็มีประโยชน์
  
244
ขนมบ้าบิ่นธัญพืช มทร.ธัญบุรี เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับขนมไทย
  
245
GABA ทางเลือกของการบำรุงสมอง
  
246
Baby food
  
247
ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนของเกลือบริโภค
  
248
ทุบทิ้ง ตู้น้ำเย็นทำเด็กไทย IQ ต่ำ
  
249
เครื่องดื่มสมุนไพรช่วยคลายร้อน
  
250
คุณค่าผัก ผลไม้ เครื่องดื่มดูแลสุขภาพ 1
  


ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th
โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89
โปรดระบุ Source หรือ Abstract No. (หากมี)

 
   
บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
เล่มที่ 1
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, July 6, 2017 11:22 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร