พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
รายการที่ 26 - 50 จากที่พบ 334 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
26
"นมเปรี้ยว" ร่วมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตัวเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย?
  
27
ไอศกรีมทองคำ
  
28
ดูสับปะรดขณะกำลังย่อยโปรตีนกัน
  
29
โซเดียม มัจจุราชมืดระดับโลก
  
30
ชุดวัลยชาติ ตอน ผักแส้ว
  
31
คุณกินดีแล้วหรือยัง
  
32
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ DEVELOPMENT OF HEALTHY DRINK PRODUCTS
  
33
Effect of Grinding at Modified Atmosphere or Vacuum on Browning, Antioxidant Capacities, and Oxidative Enzyme Activities of Apple
  
34
การพัฒนาและการดัดแปรโปรตีนพืชท้องถิ่นสำหรับใช้เป็นวัตถุปรุงแต่งอาหารปลอดภัย : โปรตีนมะพร้าว
  
35
พาราควอตในน้ำตาลทราย
  
36
กล้วยจากผลไม้คุณค่าทางโภชนาการสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  
37
Chemical Constituents of Sweetpotato Genotypes in Relation to Textural Characteristics of Processed French Fries
  
38
Exploring the Potential of Mesquite Gum–Nopal Mucilage Mixtures: Physicochemical and Functional Properties
  
39
Edible Coating Using a Chitosan‐Based Colloid Incorporating Grapefruit Seed Extract for Cherry Tomato Safety and Preservation
  
40
Development of Mayonnaise with Substitution of Oil or Egg Yolk by the Addition of Chia (Salvia Hispanica L.) Mucilage
  
41
Characterization of Peanut Oil Bodies Integral Proteins, Lipids, and Their Associated Phytochemicals
  
42
Bioactive peptides derived from seaweed proteinand their health benefits: antihypertensive,antioxidant, and antidiabetic properties
  
43
Inactivation methods of trypsin inhibitor in legumes: a review
  
44
Fishy odor and TMA content levels in duckegg yolks
  
45
Physicochemical, thermal, and sensory propertiesof blue corn (zea mays l.)
  
46
อาหารที่ไม่เข้ากัน
  
47
นวัตกรรมอนาคตการผลิตนมโค โดยไม่ต้องใช้โคนมเป็นผู้ผลิต
  
48
สารกันบูดในน้ำพริกหนู่มและแกงไตปลาแห้ง
  
49
โลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียม ในน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จ
  
50
"บ้านผลไม้" ธุรกิจแปรรูปผลไม้ 15 ปี ที่ จ.เชียงราย
  


ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th
โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89
โปรดระบุ Source หรือ Abstract No. (หากมี)

 
   
บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
เล่มที่ 1
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, July 6, 2017 11:22 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร