พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
รายการที่ 26 - 50 จากที่พบ 448 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
26
Effect of roasting temperatures on degradation of polyphenol contents in Oolong tea = ผลของอุณหภูมิต่อการสลายตัวของสารโพลีฟีนอลในระหว่างการคั่วชาอู่หลง
  
27
Effect of starch retrogradation on texture of potato chips dried by low-pressure superheated steam drying = ผลของการคืนตัวของแป้งต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของมันฝรั่งแผ่นที่ผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำ
  
28
Evolution of antioxidant compounds during drying of lime residues = การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของกากมะนาวในระหว่างการอบแห้ง
  
29
Moisture sorption isotherms and effects of temperature and relative humidity on degradation of polyphenols in instant assam green tea powder = ไอโซเทอร์มการดูดซับน้ำ และผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่อการเสื่อมสลายของสารโพลีฟีนอลในชาเขียวอัสสัมผง
  
30
Effect of multiple pass system on cassava starch separation efficiency = การศึกษาผลของปริมาณน้ำวนกลับของไฮโดรไซโคลนต่อประสิทธิภาพการแยกแป้งมันสำปะหลัง
  
31
Production of dried ivy gourd sheet as a health snack = การผลิตผักตำลึงแผ่นอบแห้งเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
  
32
Effect of kraft lignin on properties of defatted rice bran protein blend = อิทธิพลของลิกนินคราฟท์ที่มีต่อสมบัติของวัสดุที่ทำจากโปรตีนรำข้าวสกัดน้ำมัน
  
33
13 ประโยชน์ของพริก
  
34
วิจัยล่าสุด น้ำเมาแค่ ๑ ดริ๊งก์ก็ทิ้งสุขภาพ
  
35
ทุเรียนกินเป็นปลอดภัย
  
36
โจ๊กไข่ขาว
  
37
มะขามยักษ์แช่อิ่มอุบลราชธานี
  
38
มทร.ศรีวิชัย แปรรูปหอยตลับ เพิ่มมูลค่า สร้างสินค้าให้ชุมชน
  
39
เล็บครุฑ ไม้ชื่อนี้มีมงคลกินเป็นผักได้
  
40
กระเทียมบ่มดำเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ
  
41
BEGIN Baby Food ไขเคล็ดลับปราบเด็กกินยาก
  
42
SDE and SPME Analysis of Flavor Compounds in Jin Xuan Oolong Tea
  
43
อาโป้ง ขนมชาวฮกเกี้ยน
  
44
การใช้ประโยชน์น้ำมันปลาน้ำจืดที่อุดมด้วยโอเมก้า-9 เป็นอาหารปลา
  
45
บ้านขนมไทยรวมโชครุกช่องทางออนไลน์
  
46
Microstructural changes in high-protein nutrition bars formulated with extruded or toasted milk protein concentrate
  
47
Impact of added encapsulated phosphate level on lipid oxidation inhibition during the storage of cooked ground meat
  
48
บำรุงเลือดด้วยผลไม้ใกล้ตัวคุณ
  
49
บล็อกก่อสร้างมวลเบาจากต้นกัญชง มทร.ธัญบุรี
  
50
พื้นคอนกรีตเก็บเกี่ยวพลังงานได้
  


ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th
โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89
โปรดระบุ Source หรือ Abstract No. (หากมี)

 
   
บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
เล่มที่ 1
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, July 6, 2017 11:22 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร