พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
รายการที่ 51 - 75 จากที่พบ 448 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
51
แปรรูปกระดาษใยสับปะรด เติมไอเดีย-ตอบโจทย์คนยุค 4.0
  
52
เครื่องไข่เจียว / ไข่ตุ๋น อบแห้ง โดนใจมนุษย์เวลาน้อย
  
53
วิเคราะห์องค์ประกอบไวน์ทางประสาทสัมผัส
  
54
คิดค้นวิธีดื่มกาแฟรักษาเบาหวานแทนการฉีดอินซูลิน
  
55
Gelling properties of fish/pork mince mixtures
  
56
Evaluating the impacts of selected packaging materials on the quality attributes of cassava flour (cvs. TME 419 and UMUCASS 36)
  
57
Effect of various food additives on the levels of 4(5)-methylimidazole in a soy sauce model system
  
58
ฉลากมะเร็งในร้านกาแฟ
  
59
ไซบูทรามีนในอาหารเสริมที่กล่าวอ้างลดน้ำหนัก
  
60
รู้เท่าทันไขมันทรานส์
  
61
ผลไม้อบแห้ง ปริมาณพลังงานและน้ำตาล
  
62
รู้เท่าทันคอลลาเจน
  
63
โซเดียมในเมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม และเมล็ดฟักทองอบ
  
64
โอคราท็อกซิน เอ ในผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว
  
65
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคน้ำปลาไทยได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
  
66
โอกาสของข้าวไทยในอุตสาหกรรมอาหารจากผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตน
  
67
Effects of combined pretreatments on drying kinetics and quality of potato chips undergoing low-pressure superheated steam drying = ผลของการบำบัดก่อนแบบผสมผสานต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของมันฝรั่งแผ่นที่ผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความด
  
68
Effects of concentration and temperature on physical properties of papaya puree = ผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อสมบัติทางกายภาพของมะละกอตีป่น
  
69
Deformation kinetics of carrot undergoing low-pressure superheated steam drying and vacuum drying = จลนศาสตร์การหดตัวของแครอทที่ผ่านการอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำและแบบสุญญากาศ
  
70
Thermal process design for acidified bamboo shoot packed in hermetically sealed bulk package = การออกแบบกระบวนการฆ่าเชื้อสำหรับผลิตภัณฑ์หน่อไม้ปี๊บปรับกรด
  
71
Effects of fat content and temperature on density and thermal diffusivity of coconut milk = ผลของอุณหภูมิและปริมาณไขมันต่อค่าการแพร่กระจายความร้อนและความหนาแน่นของน้ำกะทิ
  
72
Effects of fat content and preheat treatment on the apparent viscosity of coconut milk after homogenization = ผลของปริมาณไขมันและการให้ความร้อนเบื้องต้นต่อความหนืดปรากฏของน้ำกะทิหลังผ่านการโฮโมจีไนส์
  
73
Drying kinetics and quality of potato chips undergoing different drying techniques = ผลของวิธีและสภาวะการอบแห้งต่อจลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของมันฝรั่งแผ่น
  
74
Feasibility study of the use of residue from tea manufacturing process = การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเศษชาที่เหลือจากกระบวนการผลิต
  
75
Effect of the use of latent heat storage on energy conservation and drying kinetics of a food product = ผลของการใช้ระบบเก็บความร้อนแฝงต่อการอนุรักษ์พลังงานและจลนศาสตร์การอบแห้งของอาหาร
  


ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th
โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89
โปรดระบุ Source หรือ Abstract No. (หากมี)

 
   
บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
เล่มที่ 1
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, July 6, 2017 11:22 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร