พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
รายการที่ 76 - 100 จากที่พบ 448 รายการ
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
76
Effect of can size on heat transfer characteristics of canned viscous liquid food = ผลของขนาดกระป๋องต่อคุณลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของอาหารกระป๋องข้นหนืด
  
77
Effects of temperature and pH on the degradation of anthocyanins from butterfly pea petals (Clitoria ternatea L.) = ผลของอุณหภูมิและค่าความเป็นกรดด่างต่อการสลายของแอนโทไซยานินในดอกอัญชัน
  
78
อาหารไทย อาหารแห่งสายลม
  
79
นวัตกรรมส่วนประกอบของ ENERGY GEL
  
80
กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
  
81
ชา-กาแฟกับสุขภาพ
  
82
ชิม ลด หลีก เลือก "เค็ม" ด้วยตนเอง
  
83
Using fish sauce as a substitute for sodium chloride in culinary sauces and effects on sensory properties
  
84
Bacterial ecology of fermented cucumber rising pH spoilage as determined by nonculture‐based methods
  
85
Sensory threshold studies of picrocrocin, the major bitter compound of saffron
  
86
Effect of flavourzyme® on angiotensin‐converting enzyme inhibitory peptides formed in skim milk and whey protein concentrate during fermentation by lactobacillus helveticus
  
87
พลังของพืช...ในเทคโนโลยีการเคลือบเพื่อลดไขมัน
  
88
ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็ง : การคาดการณ์ถึงปี 2569
  
89
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ลดน้ำตาลสู่สังคมไทยไร้เบาหวาน
  
90
เทรนด์เครื่องดื่มยอดฮิตติดตลาดโลกปี 2561
  
91
สารสกัดและส่วนประกอบอาหารฟังก์ชันจากแหล่งพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร (Botanical Extracts and Functional Food Ingredients)
  
92
อาหารเพื่อสุขภาพสมองและการจดจำ
  
93
โปรตีนไฮโดรไลเซท : ส่วนผสมทางเลือกเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
  
94
ไก่ต้มน้ำปลาเจ้พร ริมถนนสุขุมวิท ที่ขลุง เนื้อไก่เหนียวนุ่ม จิ้มน้ำพริกเกลือส้มมะปื๊ด
  
95
จับเค้กมาใส่โอ่ง แบรนด์ "อาตี๋โกปี้" ของดีเมืองโอ่ง
  
96
แหนมปลา (ตุ้มจิ๋ว) เงินล้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง 1
  
97
"ปลากุเลาเค็ม" สินค้าใหม่ของชุมชนบางตาวา หนองจิก ปัตตานี
  
98
เครื่องวิเคราะห์ความบริบูรณ์ของทุเรียนใช้ตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียนสู่การมีรายได้ที่มั่นคง
  
99
เห็ดหูหนู... เมนูตำรับยาจีน
  
100
Analysis of naturally occurring fluoride in commercial teas and estimation of its daily intake through tea consumption
  


ติดต่อขอรับเอกสารฉบับเต็มได้ที่ info@dss.go.th
โทร. 0 2201 7254-56, 0 2201 7287-89
โปรดระบุ Source หรือ Abstract No. (หากมี)

 
   
บทคัดย่อจากบทความวารสารไทย
ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
เล่มที่ 1
 
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truehit.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Thursday, July 6, 2017 11:22 AM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร