เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

English Title :
Analysing the freshness of intact rice grains by colour determination of peroxidase activity
Thai Title :
ข้าว : การวิเคราะห์ความใหม่โดยวิเคราะห์ peroxidase activity
IF Number :
137
Source :
Journal of the Science of Food and Agriculture 83 (12) 2003 : 1214-1218  --Publisher
Abstract :
Freshness is an important palatability characteristic of rice grains. However, this characteristic deteriorates rapidly during dry storage. In the present study we have developed an indirect method to examine the freshness of rice grains harvested in different crop seasons or stored under conditions known to accelerate deterioration. Bulk samples of intact brown rice grains were soaked in dianisidine solution containing guaiacol and H2O2 , and the optical absorbance of the incubation solution was determined colorimetrically. Alternatively, intact brown rice grains were incubated in a similar solution in the wells of a 96-well microplate, with one grain per well, and the optical absorbance of the incubation solution was measured by a microplate reader. The results indicated that cultivar, storage duration and temperature significantly affected the activities of grain peroxidase. Marked differences in the development of purple colour in the incubation solutions and in vitro peroxidase activity were also found among the brown rice grains sampled in different seasons. The changes in colour of the incubation solutions measured by either of the above methods paralleled the changes in grain activity of peroxidase assayed using an in vitro method. The proposed method can differentiate brown rice grains harvested in different seasons. Moreover, this method, if combined with suitable statistical clustering procedures, can detect the blending status of fresh/old brown grains in a sample. The advantages of this test method using A385 over the conventional enzyme activity assay are the rapidity and simplicity with which A385 can estimate the in vitro determination of peroxidase activity of tested rice grains.

ย้อนกลับ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร