เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

English Title :
Process integration technology review : background and applications in the chemical process
Thai Title :
Process integration technology : บทปริทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางเคมี
IF Number :
123 (4)
Source :
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 78 (9) 2003 : 1011-1021  --Publisher
Abstract :
Process integration is a holistic approach to process design and operation which emphasizes the unity of the process. Process integration design tools have developed over the past two decades to achieve process improvement, productivity enhancement, conservation in mass and energy resources, and reductions in the operating and capital costs of chemical processes. The primary applications of these integrated tools have focused on resource conservation, pollution prevention and energy management. Specifically, the past two decades have seen the development and/or application of process integration design tools for heat exchange networks (HENs), wastewater reduction and water conservation networks,mass exchange networks (MENs), heat- and energy-induced separation networks (HISENs and EISENs), waste interception networks (WINs) and heat- and energy-induced waste minimization networks (HIWAMINs and EIWAMINs), to name a few. This paper provides an overview of some of these developments and outlines major driving forces and hurdles. The fundamental aspects of this approach along with their incorporation in an overall design methodology will be discussed. The paper also highlights several recent applications of process integration to industrial processes.

ย้อนกลับ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร