เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

English Title :
Energy in chemical manufacturing processes : gate-to-gate information for life cycle assessment
Thai Title :
พลังงานในกระบวนการผลิตสารเคมี : ข้อมูลสำหรับ life cycle assessment
IF Number :
R000394
Source :
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 78 (9) 2003 : 995-1005  --Publisher
Abstract :
Gate-to-gate process energy for 86 chemical manufacturing processes is presented. The estimation of the process energy follows design-based methodology. Results show that the gate-to-gate process energy for half of organic chemicals ranges from 0 to 4 MJ per kg, and for half of inorganic chemicals ranges from –1 to 3 MJ per kg. The main energy source in both organic and inorganic processes is steam energy followed by potential recovered energy. In organic chemicals, the fractions of heating oil and electricity use are relatively low, but these fractions are higher in the inorganic chemicals than in the organic chemicals. Furthermore, about 50% of the energy consumed in chemical processes is used for purifying the product, byproduct or recycled stream, which indicates that there are large opportunities for improving the process energy in chemical processes. The information presented in this study is very important for those in the life cycle assessment community in order for them to identify inaccurate information or information not based on actual process design. However, the range for the entire range of chemicals is very substantial and thus reflects the need of the life cycle inventory to separately evaluate the chemistry and degree of purity for chemical products.

ย้อนกลับ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร