เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

English Title :
Fuels : production from agricultural waste
Thai Title :
เชื้อเพลิง : แนวทางการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
IF Number :
8 (29)
Source :
เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉ.10 (2548) 44-52
Abstract :
แนวทางการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงพลังงานที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ แบ่งตามความยากง่ายในการย่อยสลายของวัสดุที่นำมาใช้ หรือแบ่งตามลักษณะการใช้งาน แท่งเชื้อเพลิงเขียวทำจากวัสดุการเกษตรต่าง ๆ นำไปใช้แทนถ่านไม้ มีวิธีผลิตคือ บดย่อยวัสดุเกษตร นำไปผสมกับสารที่จะช่วยประสาน อัดเป็นแท่ง และผึ่งแดดให้แห้ง ถ่านอัดแท่งผลิตโดยนำวัสดุมาเผาเป็นถ่านป่น อัดเป็นแท่งและอบแห้ง ส่วนก๊าซชีวมวลพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ระบบแก๊สซิฟายเออร์ (gasifier) เพื่อแก้ข้อเสียของเชื้อเพลิงเขียว เช่น ให้ความร้อนน้อย สำหรับแก๊สชีวภาพได้จากการหมักสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายง่ายในระบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic) โดยใช้หัวเชื้อจากมูลสุกรที่หมักทิ้งไว้ 2-4 วัน วิธีดูแลรักษาระบบของถังหมักแก๊สชีวภาพคือ ควรดูแลให้มี pH ระหว่าง 6.8-7.1 และอุณหภูมิ 32-37 องศาเซลเซียส

ย้อนกลับ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร