เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 25 จากทั้งหมด 1800 รายการ
Item
Title
Post date
1
Are your sunscreens infra-ready? : new in vitro method puts data behind the claims
  December 1, 2017
2
Satiety effects of lentils in a calorie matched fruit smoothie
  November 1, 2017
3
Determination of the Free Amino Acid, Organic Acid, and Nucleotide in Commercial Vinegars
  October 20, 2017
4
Production and evaluation of a reference material for moisture, ash, and total fat mass fractions, and titratable acidity in whole milk powder
  October 9, 2017
5
Novel Umami Ingredients: Umami Peptides and Their Taste
  September 25, 2017
6
Photocatalytic Decolorization of Gentian Violet with Na-doped (SnO2 and ZnO)
  September 25, 2017
7
The Comparison of the Contents of Sugar, Amadori, and Heyns Compounds in Fresh and Black Garlic
  September 25, 2017
8
Characterization and comparative evaluation of volatile, phenolic and antioxidant properties of pistachio ( Pistacia vera L.) hull
  September 12, 2017
9
Application of Differential Pulse Voltammetry to Determine the Efficiency of Stripping Tocopherols from Commercial Fish Oil
  September 12, 2017
10
Risk-based thinking for chemical testing
  September 5, 2017
11
Grapgene : Fundamental research and potential applications
  September 1, 2017
12
Introduction of a new family of ice creams
  July 1, 2017
13
Chitosan immobilized cotton fibres for antibacterial textile materials
  June 23, 2017
14
Cooking and nutritional science : gastronomy goes further
  June 22, 2017
15
Edible oleogels in molecular gastronomy
  June 22, 2017
16
Costs of food safety investments in the meat and poultry slaughter industries
  March 24, 2017
17
Metal release from coffee machines and electric kettles
  March 22, 2017
18
Functional beverages : the emeging side of functional foods  - commercial trends, research, and health implications
  February 23, 2017
19
Flavor and Functional Characteristics of Whey Protein Isolates from Different Whey Sources
  December 1, 2016
20
The influence of a quality system according to ISO/IEC 17025 on the performance of Brazilian laboratories in proficiency testing in the environmental area
  November 9, 2016
21
Defining and identifying Sleeping Beauties in science
  November 7, 2016
22
Functionality of protein-fortified extrudates - review
  October 12, 2016
23
The Internet of Things and the explosion of interconnectivity
  September 24, 2016
24
Analysis of the relationships between proficiency testing, validation of methods and estimation of measurement uncertainty : a qualitative study with experts
  September 23, 2016
25
Effects of fermentation temperature on key aroma compounds and sensory properties of apple wine
  September 23, 2016

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร