เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1 - 25 จากทั้งหมด 1824 รายการ
Item
Title
Post date
1
Migration of lead and arsenic from food contact paper into a food simulant and assessment of their consumer exposure safety
  September-09-19
2
Probiotic cream : viability of probiotic bacteria and chemical characterization
  August-23-19
3
What Do We Know About Chain Actors’ Evaluation of New Food Technologies? A Systematic Review of Consumer and Farmer Studies
  August-14-19
4
High-Amylose Starches to Bridge the “Fiber Gap”: Development, Structure, and Nutritional Functionality
  July-10-19
5
The development powerful and efficiency of Mahidolia underwater drone of Thailand
  June-01-19
6
Comparison of food colour regulations in the EU and the US : a review of current provision
  March-25-19
7
Thermoplastic polyurethanes derived from petrochemical or renewable resources : A comprehensive review
  March-25-19
8
Mitigating Nutrition and Health Deficiencies in Older Adults: A Role for Food Innovation?
  March-25-19
9
Effect of micronutrient powder addition on sensory properties of foods for older adults
  March-20-19
10
Runnability - the condition monitoring perspective
  February-01-19
11
The strength properties of paper made from bamboo fibres under the treatment of ZnCl2 aqueous solution
  January-02-19
12
Getting Gen Z beauty consumer mindset
  December-03-18
13
Influence of soap characteristics and food service facility type on the degree of bacterial contamination of open, refillable
  November-12-18
14
Polymers and biopolymers with antiviral activity : potential applications for improving food safety
  September-01-18
15
Potassium chloride-based salt substitutes: A critical review with a focus on the patent literature
  August-25-18
16
Data Science: Challenges and Directions
  May-07-18
17
Into the blue : novel test reveals blue light damage, protection strategies
  May-06-18
18
Improved safety in meltshops, thanks to machine intelligence
  April-01-18
19
Current Barriers to Large-scale Interoperability of Traceability Technology in the Seafood Sector
  March-16-18
20
A strategy for controlling histamine formation at tuna precooking
  February-11-18
21
Why is nonalcoholic fatty liver disease so prevalent?
  January-20-18
22
Are kilns obsolete?
  January-05-18
23
Effects of Different Salt Treatments on the Fermentation Metabolites and Bacterial Profiles of Kimchi
  December-25-17
24
Study on the Removal of Cadmium in Rice Using Microbial Fermentation Method
  December-25-17
25
Are your sunscreens infra-ready? : new in vitro method puts data behind the claims
  December-01-17

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร