เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 101 - 125 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
101
Selection of autochthonous strains as starter cultures for fermented fish products
  June-25-15
102
Carrageenan and its applications in drug delivery
  June-25-15
103
An improved method for microbiological testing of paper-based laminates used in food packaging
  May-25-15
104
Monosodium glutamate in chicken and beef stock cubes using high-performance liquid chromatography
  May-25-15
105
Preparation of margarines from organogels of sunflower wax and vegetable oils
  April-24-15
106
Acute toxicity of refined wild apricot oil in rats
  April-24-15
107
Optimization of the acceptance of prebiotic beverage made from cashew nut kernels and passion fruit juice
  March-25-15
108
Determination of pyrrolizidine alkaloids in tea, herbal drugs and honey
  March-25-15
109
Arsenic : bioaccessibility from seaweed and rice, dietary exposure calculations and risk assessment
  March-25-15
110
Residues and contaminants in tea and tea infusions : a review
  March-25-15
111
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in yogurt samples
  March-25-15
112
Postharvest quality and self life of mango (MANGIFERA INDICA L.) fruit as affected by various coatings
  February-25-15
113
Composition, flavor, chemical foodsafety, and consumer preferences of bottled water
  February-25-15
114
Chemical composition and cytotoxicity analysis of the essential oil from leaves of Croton argyrophyllus Kunth
  February-25-15
115
Coffee : biochemistry and potential impact on health
  February-23-15
116
Removal of particulates from emissions of joss paper furnaces
  February-23-15
117
Fermentation control in baker's yeast production : mapping patents
  January-29-15
118
Antioxidant activity of rosemary extract in soybean oil under thermoxidation
  January-23-15
119
3-Chloropropane-1,2-diol (3-MCPD) in soy sauce : A review on the formation, reduction, and detection of this potential carcinogen
  January-23-15
120
Alternative sanitizing methods to ensure safety and quality of fresh-cut kiwifruit
  December-25-14
121
Integrated furfural production as a renewable fuel and chemical platform from lignocellulosic biomass
  December-25-14
122
Use of cereal crops for food and fuel-characterization of a novel bioethanol coproduct for use in meat poultry diets
  December-25-14
123
More than money : the exponential impact of academic technology transfer
  December-11-14
124
Nonthermal inactivation of soy (Glycine Max Sp.) lipoxygenase by pulsed ultraviolet light
  November-25-14
125
Glass-ceramic foams from borosilicate glass waste
  November-25-14

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร