เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1001 - 1025 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1001
Preparation and properties of glass-ceramics from waste (Kira) of silica sand and kaolin clay refining
  April-08-08
1002
An Advanced technique for recycling fly ash and waste glass
  April-08-08
1003
Physico-mechanical properties of aerated cement composites containing shredded rubber waste
  April-08-08
1004
A strategy to prepare high performance starch/rubber composites: in situ modification during latex compounding process
  April-08-08
1005
Optimising the chemical bonding between silanised silica nanofiller and natural rubber and assessing its effects on the properties of the rubber
  April-08-08
1006
Natural rubber latex allergy among health care workers: a systematic review of the evidence
  April-08-08
1007
Effects of dynamic vulcanization and glycidyl methacrylate on properties of recycled poly(vinyl chloride)/acrylonitrile butadiene rubber blends
  April-01-08
1008
The Solder on rubber (SOR) interconnection design and its reliability assessment based on shear strength test and finite element analysis
  April-01-08
1009
Dynamics properties of glass-fiber-cored lead-wire reinforced rubber composites
  April-01-08
1010
Properties of baked starch foam with natural rubber latex
  April-01-08
1011
Modification of rubber surface by UV surface grafting
  April-01-08
1012
Natural rubber biosynthesis - a living carbocationic polymerization?
  April-01-08
1013
Radiation crosslinking of rubber phase in poly(vinyl chloride)/epoxidized natural rubber blend: effect on mechanical properties
  April-01-08
1014
Pyrolysis-FTIR and TGA techniques as tools in the characterization of blends of natural rubber and SBR
  April-01-08
1015
Deep etching of biocompatible silicone rubber
  April-01-08
1016
Reference materials for weathering tests on rubber products
  April-01-08
1017
13C nuclear magnetic resonance spectroscopy to determine olive oil grades
  March-26-08
1018
Application of sample disruption methods in the extraction of anthocyanins from solid or semi-solid vegetable samples
  March-26-08
1019
Application of reverse-flow micellar electrokinetic chromatography for the simultaneous determination of flavonols and terpene trilactones in Ginkgo biloba dosage forms
  March-26-08
1020
Establishment of a knowledge base for identification of residual solvents in pharmaceuticals
  March-26-08
1021
Evaluation of solid-phase microextraction conditions for the determination of chlorophenols in honey samples using gas chromatography
  March-26-08
1022
Effective stain removal
  March-26-08
1023
Validation of a high-performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of tramadol and its impurities in oral drops as a pharmaceutical formulation
  March-26-08
1024
Application of raman spectroscopy to monitor and quantify ethyl esters in soybean oil transesterification
  March-26-08
1025
A new tool for inorganic nitrogen speciation study: simultaneous determination of ammonium ion, nitrite and nitrate by ion chromatography with post-column ammonium derivatization by Nessler reagent and diode-array detection in rain water samples
  March-26-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร