เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1026 - 1050 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1026
Economic appraisal of supercritical extraction of refined cashew nut shell liquid
  March-26-08
1027
Flow injection potentiometric determination of total antioxidant activity of plant extracts
  March-21-08
1028
Biotechnology and chemical weapons control
  March-21-08
1029
Rationalizing and producing nanoemulsions for personal care
  March-21-08
1030
A Natural molecular approach for hair treatments
  March-21-08
1031
Effect of oil type on stability of w/o/w emulsions
  March-21-08
1032
A breath of fresh air: Home fragrance sales stay solid as traditional air fresheners are superceded by more luxurious products
  March-21-08
1033
Sarcosinates, a green light for biodegradable formulas
  March-21-08
1034
Optimization of a capillary zone electrophoresis method by using a central composite factorial design for the determination of codeine and paracetamol in pharmaceuticals
  March-21-08
1035
Fiber-optic chemical sensors and biosensors
  March-21-08
1036
Development and validation of a reversed-phase ion-pair liquid chromatography method for the determination of magnesium ascorbyl phosphate and melatonin in cosmetic creams
  March-21-08
1037
Ethnic skin care
  March-16-08
1038
Simultaneous determination of carbohydrates, carboxylic acids, alcohols, and metals in foods by high-performance liquid chromatography inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
  March-16-08
1039
Microwave-assisted extraction through an aqueous medium and simultaneous cleanup by partition on hexane for determining pesticides in agricultural soils by gas chromatography: a critical study
  March-16-08
1040
Multiresidue determination of sulfonamides in edible catfish, shrimp and salmon tissues by high-performance liquid chromatography with postcolumn derivatization and fluorescence detection
  March-16-08
1041
Recovery of carboxylic acids C1-C3 with organophosphine oxide solvating extractants
  March-16-08
1042
Robust regression techniques a useful alternative for the detection of outlier data in chemical analysis
  March-16-08
1043
Determination of estrogens in water by HPLC-UV using cloud point extraction
  March-16-08
1044
Extraction and purification of oryzanol from rice bran oil and rice bran oil soapstock
  March-16-08
1045
An Improved approach for accurate quantitation of benzene, toluene, ethylbenzene, xylene, and styrene in blood
  March-16-08
1046
Chitosan and the mucosal delivery of biotechnology drugs
  March-16-08
1047
A new class of gelators: exploring the compatibility in cosmetics
  March-11-08
1048
Solid phase extraction and HPLC determination of veterinary pharmaceuticals in wastewater
  March-11-08
1049
Sequential-injection analysis (SIA): a useful tool for on-line sample-handling and pre-treatment
  March-11-08
1050
Multiple chromatographic fingerprinting and its application to the quality control of herbal medicines
  March-11-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร