เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1051 - 1075 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1051
Determination of the acid value of instant noodles: interlaboratory study
  March-11-08
1052
An on-line pre-concentration system for determination of cadmium in drinking water using FAAS
  March-11-08
1053
Cancer clues from pet dogs
  March-11-08
1054
Removal of ammonium from aqueous solutions with volcanic tuff
  March-11-08
1055
Adsorption of pesticides from water by functionalized organobentonites
  March-11-08
1056
Probing the enantioselectivity of chiral pesticides
  March-11-08
1057
Special considerations in eye cosmetics
  March-06-08
1058
Antioxidants and vitamins in cosmetics
  March-06-08
1059
Development and validation of new analytical method for the determination of 1,4-dichlorobenzene in honey by gas chromatography-isotope dilution mass spectrometry after steam-distillation
  March-06-08
1060
An interlaboratory study to evaluate potential matrix reference materials for herbicides in water
  March-06-08
1061
Rapid method for accurate analysis of melatonin, serotonin and auxin in plant samples using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
  March-06-08
1062
Pretreatments of chromatographic fingerprints for quality control of herbal medicines
  March-06-08
1063
Determination of polybrominated diphenyl ethers in soil from e-waste recycling site
  March-06-08
1064
The use of trichloroacetic acid imprinted polymer coated quartz crystal microbalance as a screening method for determination of haloacetic acids in drinking water
  March-06-08
1065
Determination of sulfonamide antibiotics in wastewater: A comparison of solid phase microextraction and solid phase extraction methods
  March-06-08
1066
Uncertainty in liquid chromatographic analysis of pharmaceutical product: Influence of various uncertainty sources
  March-06-08
1067
Raman spectroscopy as a process analytical technology tool for the understanding and the quantitative in-line monitoring of the homogenization process of a pharmaceutical suspension
  March-06-08
1068
Effect of hair care and hair cosmetics on the concentrations of fatty acid ethyl esters in hair as markers of chronically elevated alcohol consumption
  March-01-08
1069
Cosmetic aspects of pregnancy
  March-01-08
1070
Exposure data for cosmetic products: lipstick, body lotion, and face cream
  March-01-08
1071
Eye irritation of low–irritant cosmetic formulations: correlation of in vitro results with clinical data and product consumption
  March-01-08
1072
Characterisation of thermoset laminates for cosmetic automotive applications: Part II - Cure and residual volatile assessment
  March-01-08
1073
Intraoperative radiotherapy given as a boost for early breast cancer: long-term clinical and cosmetic results
  March-01-08
1074
Household cleaning and surface disinfection : new insights and strategies
  March-01-08
1075
Indoor secondary pollutants from cleaning product and air freshener use in the presence of ozone
  March-01-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร