เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1076 - 1100 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1076
Treatment of dandruff with 5% tea tree oil shampoo
  March-01-08
1077
Preparation and application of organo-modified zeolitic material in the removal of chromates and iodides
  March-01-08
1078
Characterisation of thermoset laminates for cosmetic automotive applications: Part I - Surface characterisation
  March-01-08
1079
Upgrading of grape skins: significance of plant cell-wall structural components and extraction techniques for phenol release
  February-22-08
1080
Determination of cadmium and lead in fruit juices by stripping chronopotentiometry and comparison of two sample pretreatment procedures
  February-22-08
1081
Simultaneous determination of riboflavin, pyridoxine, nicotinamide, caffeine in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry
  February-22-08
1082
A method for the large-scale isolation of β–casein
  February-22-08
1083
Simple methods for rapid determination of sulfite in food products
  February-22-08
1084
Impact of modified atmosphere packaging on the osmodehydrated papaya stability
  February-22-08
1085
Determination of trace element in herbal tea products and their infusions consumed in Thailand
  February-22-08
1086
Spectrofluorimetric determination of tin in canned foods
  February-22-08
1087
A safety review of Noni fruit juice
  February-22-08
1088
Studies on use of Enteromorpha in snack food
  February-15-08
1089
Decaffination of fresh green tea leaf (Camellia sinensis) by hot water treatment
  February-15-08
1090
The establishment of critical control points at the washing and air chilling stages in poultry meat production using multivariate statistics
  February-15-08
1091
Structural studies on unpackaged foods during their freezing and storage
  February-15-08
1092
Inhibition of apple polyphenol oxidase activity by sodium chlorite
  February-15-08
1093
Coffee and health: a review of recent human research
  February-15-08
1094
Wheat proteins as functional and nutritious ingredients
  February-15-08
1095
Nature’s secret health drink
  February-15-08
1096
Review of quality factors on wine ageing in oak barrels
  February-15-08
1097
Application of electrolyzed oxidizing water on the reduction of bacterial contamination for seafood
  February-15-08
1098
Spray–drying of amylase hydrolyzed sweetpotato puree and physicochemical properties of powder
  February-15-08
1099
Measurements of contaminant elements of wines by inductively coupled plasma-mass spectrometry: a comparison of two calibration approaches
  February-08-08
1100
Food contamination with organic materials in perspective: packaging materials as the largest and least controlled source? A view focusing on the european situation
  February-08-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร