เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1101 - 1125 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1101
Descriptive analysis of cola and lemon/lime carbonated beverages
  February-08-08
1102
Bioavailability and stability issues in understanding the cancer preventive effects of tea polyphenols
  February-08-08
1103
Removal of residual pesticides on vegetable using ozonated water
  February-08-08
1104
Kinetics of osmotic dehydration of mango
  February-08-08
1105
Consumer attitude towards sodium reduction in meat products and acceptability of fermented sausages with reduced sodium content
  February-08-08
1106
Using highly expanded citrus fiber to improve the quality and nutritional properties of foods
  February-08-08
1107
Delivering better nutrition with iron-fortified foods
  February-08-08
1108
High hydrostatic pressure pasteurization of red wine
  February-08-08
1109
Food worker hand washing practices : an observation study
  February-01-08
1110
Badger: The natural choice for glycerine
  February-01-08
1111
Changes in some quality factors of frozen ginger as affected by the freezing storage conditions
  February-01-08
1112
Pharmaceuticals: a threat to drinking water?
  February-01-08
1113
Culture-specific variation in the flavor profile of soymilks
  February-01-08
1114
Arsenic removal from groundwater by pretreated waste tea fungal biomass
  February-01-08
1115
Storage temperatures necessary to maintain cheese safety
  February-01-08
1116
Leaching of aluminium from utensils during cooking of food
  February-01-08
1117
Pet dogs
  February-01-08
1118
Effects of green tea extract on the quality of bread made from unfrozen and frozen dough processes
  February-01-08
1119
Principle of cosmetic dentistry in orthodontics: part1. Shape and proportionality of anterior teeth
  January-22-08
1120
Reconstituted human corneal epithelium: a new alternative to the Draize eye test for the assessment of the eye irritation potential of chemicals and cosmetic products
  January-22-08
1121
The Concentrations and distribution of polycyclic musks in a typical cosmetic plant
  January-22-08
1122
Microbiological assay of ketoconazole in shampoo
  January-22-08
1123
Safety of ingredients used in cosmetics
  January-22-08
1124
Toxicological profile of diethyl phthalate: a vehicle for fragrance and cosmetic ingredients
  January-22-08
1125
Removal of arsenic in aqueous solution by adsorption onto waste rice husk
  January-22-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร