เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1126 - 1150 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
1126
Microbial decontamination of cosmetic raw materials and personal care products by irradiation
  January-16-08
1127
Endocrine activity and developmental toxicity of cosmetic UV filters - an update
  January-16-08
1128
Impact of surfactant composition and surfactant structure on foam control performance
  January-16-08
1129
Self-cleaning of modified cotton textiles by TiO2 at low temperatures under daylight irradiation
  January-16-08
1130
Stability of cosmetic formulations containing esters of Vitamins E and A: Chemical and physical aspects
  January-16-08
1131
The Use and interpretation of in vitro data in regulatory toxicology: cosmetics, toiletries and household products
  January-16-08
1132
Silicones bring multifunctional performance to sun care
  January-08-08
1133
Removal of bromophenols from water using industrial wastes as low cost adsorbents
  January-08-08
1134
Removal of cadmium from aqueous solutions by adsorption onto orange waste
  January-08-08
1135
Developing new reference materials for effective veterinary drug-residue testing in food-producing animals
  January-08-08
1136
Glass-fiber reinforced poly (acrylate)-based sorptive materials for the enrichment of organic micropollutants from aqueous samples
  January-08-08
1137
Nickel and copper removal from aqueous solution by an immature coal
  January-08-08
1138
Uncertainty-based internal quality control. Harmonization considerations
  January-08-08
1139
Direct screening and confirmation of priority volatile organic pollutants in drinking water
  January-08-08
1140
Validation of methodology for simultaneous determination of synthetic dyes in alcoholic beverages by capillary electrophoresis
  January-08-08
1141
Antioxidant activity of some algerian medicinal plants extracts containing phenolic compounds
  January-08-08
1142
Environmental applications for biosurfactants
  January-08-08
1143
Modification of water absorption capacity of a plastic based on bean protein using gamma irradiated starches as additives
  January-01-08
1144
Galactoarabinan as a natural SPF booster
  January-01-08
1145
Removal of cosmetic ingredients and pharmaceuticals in sewage primary treatment
  January-01-08
1146
Metallic pigments in personal care applications
  January-01-08
1147
Omega-3 Health : significance of cereal food products
  January-01-08
1148
Quantitative determination of folic acid in multivitamin/multielement tablets using liquid chromatography/tandem mass spectrometry
  January-01-08
1149
Determination of alfatoxins in Chinese medicinal herbs by high-performance liquid chromatography using immunoaffinity column cleanup improvement of recovery
  January-01-08
1150
Preparation and properties of coated nitrogen fertilizer with slow release and water retention
  January-01-08

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร