เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1176 - 1200 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1176
Characterisation of fibre-polymer interactions and transcrystallinity in short keratin fibre- polypropylene composites
  December-16-07
1177
Biofibers from agricultural byproducts for industrial applications
  December-16-07
1178
New impact protection textile provides defense and comfort
  December-16-07
1179
Development of operator independent bone cement vacuum mixing system for joint replacement surgery
  December-16-07
1180
Potential of rubber aggregates to modify properties of cement based-mortars : improvement in cracking shrinkage resistance
  December-16-07
1181
Mechanical properties of polymer-modified concretes containing expanded polystyrene beads
  December-16-07
1182
Sustainable materials in automotive applications
  December-16-07
1183
Formation of porous SiC ceramics by pyrolysis of wood impregnated with silica
  December-01-07
1184
Gunk-free fiber
  December-01-07
1185
Odour in paper and board
  December-01-07
1186
Ethanol-based pulping from Cynara cardunculus L.
  December-01-07
1187
Valorization of post-consumer waste plastic in cementitious concrete composites
  December-01-07
1188
Recycling of cement industry wastes by grinding process
  December-01-07
1189
Effect of MgO addition and sintering parameters on mullite formation through reaction sintering kaolin and alumina
  December-01-07
1190
Production of boron carbide powder by carbothermic reduction from boron oxide and petroleum coke or carbon active
  December-01-07
1191
Effect of laser fluence on surface microstructure of alumina ceramic
  December-01-07
1192
Green from the ground up
  December-01-07
1193
Characteristics of transparent conducting nano-scaled thin films based on ZnO
  December-01-07
1194
New Composite material with improved structural and acoustic properties
  December-01-07
1195
Universal polyamide overmold TPE
  December-01-07
1196
High-quality rice bran proteins : preparation and characterization
  September-01-07
1197
Printed circuit boards (PCBs) waste : recycle technology for separation and recovery of non-ferrous metals
  September-01-07
1198
Lactose-free milk : preparation by using β-galactosidase from almond
  September-01-07
1199
Noni juice and powder : total phenols and free-radical-scavenging activity in processing and storage
  September-01-07
1200
Home refrigerators : evaluation of temperatures within different positions of refrigerators
  September-01-07

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร