เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1226 - 1250 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1226
Biodiesel wastes containing glycerol : use for hydrogen and ethanol production by microorganisms
  June-01-07
1227
Cleanroom : definition, related standard and types
  June-01-07
1228
Biodiesel : production from rice bran oil by two-step acid-catalyzed process
  June-01-07
1229
Fresh cut beef steaks packaging : comparative study of 2 biodegradable films and PVC film
  May-16-07
1230
Scrambled egg patties : improving method of HPHT for texture and water retention improvement
  May-16-07
1231
Nham : influence of minced pork and rind ratios on physico-chemical and sensory quality of product
  May-16-07
1232
Fish oil enriched milk emulsion : antioxidation by addition of rapeseed oil or other antioxidants
  May-16-07
1233
Fish oil powders : encapsulation with Maillard reaction products for antioxidation
  May-16-07
1234
GHP and HACCP : case study of extablishment costs in airline catering company
  May-16-07
1235
Surface lipid content of rice : evaluation of operating conditions in lipid extraction using Soxtec system
  May-16-07
1236
Zein : isolation from corn gluten meal using 100% ethanol
  May-01-07
1237
Natural dyes for textile dyeing : extraction from coloured plant wastes released from food and beverage industry
  May-01-07
1238
Flavor creation : 9 lessons in how to win
  May-01-07
1239
43 species of edible plant in Thailand : investigation of antioxidant compounds and antioxidant activity
  May-01-07
1240
Biodiesel : synthesis via acid catalysis
  April-16-07
1241
Direct ink writing of three-dimensional ceramic structures
  April-16-07
1242
Frozen storage of beef burgers : effect of rosemary extract, chitosan and - tocopherol on lipid oxidation and colour stability
  April-16-07
1243
Arsenic in drinking water : dertermination by gas-phase chemiluminescence-based analyzer
  April-01-07
1244
Marine sponge biomass : comparative studies of 2 potential biotechnological products
  April-01-07
1245
Pharmaceutical wastewater : treatment by Fenton oxidation to improve the biodegradability
  April-01-07
1246
Antioxidants : comparing of different parts of various black currant cultivars
  April-01-07
1247
Ultra-performance liquid chromatography : alternative method for analysis in pharmaceutical development
  April-01-07
1248
New constituents from noni fruit juice
  April-01-07
1249
Collagen preparations : application as carriers of rosemary extracts for processed meat antioxidation
  March-16-07
1250
Environmental impact assessment : review of methods for agriculture in farm region scale
  March-16-07

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร