เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 126 - 150 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
126
3-Chloropropane-1,2-diol (3-MCPD) in soy sauce : A review on the formation, reduction, and detection of this potential carcinogen
  January-23-15
127
Use of cereal crops for food and fuel-characterization of a novel bioethanol coproduct for use in meat poultry diets
  December-25-14
128
Integrated furfural production as a renewable fuel and chemical platform from lignocellulosic biomass
  December-25-14
129
Alternative sanitizing methods to ensure safety and quality of fresh-cut kiwifruit
  December-25-14
130
More than money : the exponential impact of academic technology transfer
  December-11-14
131
Nonthermal inactivation of soy (Glycine Max Sp.) lipoxygenase by pulsed ultraviolet light
  November-25-14
132
Glass-ceramic foams from borosilicate glass waste
  November-25-14
133
Rapid quantitative method for total brominated vegetable oil in soft drinks using ion chromatography
  November-25-14
134
Rubber diseases management
  October-30-14
135
Developing nanotechnological strategies for green industrial processes
  October-30-14
136
Bisphenol A in domestic and imported canned foods in Japan
  September-30-14
137
Concentration of bisphenol A in thermal paper
  September-30-14
138
Variations in caffeine and chlorogenic acid contents of coffees : what are we drinking?‎
  September-30-14
139
Microwave-assisted flash conversion of non-edible polysaccharides and post-harvest tomato plant waste to ‎levulinic acid
  September-30-14
140
First approach on edible oil determination in oilseeds products using alpha-pinene
  September-30-14
141
Trends in the use of natural antioxidants in active food packaging : a review
  September-30-14
142
The influence of deep frying using various vegetable oils on acrylamide formation in sweet potato (Ipomoea ‎batatas L.Lam) chips‎
  September-30-14
143
Six common criteria for cosmetic claims
  September-30-14
144
Evaluation of stability test for elastomeric materials and seals
  September-30-14
145
OSHA revises hazardous materials pictograms
  September-30-14
146
Electrochemical detection of melamine
  September-28-14
147
Paving the way for using Li2S batteries
  September-28-14
148
Advanced control methods for combustion
  September-14-14
149
Effect of food matrix on saltiness perception - implication for sodium reduction
  September-13-14
150
Strategies for improving the efficiency of semiconductor metal oxide photocatalysis
  September-12-14

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร