เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1251 - 1275 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1251
Starch noodle : comparative study on structure of sweet potato and mung bean
  March-16-07
1252
EHS Guidelines : Environmental, Health, and Safety Guidelines for ceramic industry
  March-16-07
1253
Sorption kinetics of anionic surfactant on to waste tire rubber granules
  March-16-07
1254
Allyl isothiocyanate from mustard oil : natural antimicrobial compound and application in cheese packaging for shelf life extending
  March-16-07
1255
Bioprocesses for the removal of nitrogen oxides from polluted air
  March-01-07
1256
Rice starches : effect of urea addition on gelatinization and rheological properties
  March-01-07
1257
Biodiesel : optimization of alkali-catalyzed transesterification of Karanja oil
  March-01-07
1258
Biocidal textiles : thermal stability of halamine structures
  March-01-07
1259
Chino fabric trousers : improving of performance for end-use
  March-01-07
1260
Polyphenols in fruits and vegetables : benefits on neuronal and behavioral aging in human
  March-01-07
1261
Dietary fiber : historical perspective as a guide for identifying and developing applicable methods
  February-16-07
1262
PAHs and HAHs : study of anaerobic cometabolic transformation by N47 in laboratory and field
  February-16-07
1263
Dietary fiber : as ingredients of functional foods
  February-16-07
1264
Toxic heavy metals and precious metals : treatment and recovery by photocatalytic process
  February-16-07
1265
Detergents : hazards and things to know for use in house
  February-01-07
1266
Plastic waste : sorting of each type of plastic by electrostatic
  February-01-07
1267
Pest insect : biological control
  February-01-07
1268
NBR composites : study of properties related to use as pressure sensor
  February-01-07
1269
Self-cleaning glass : advantage from titanium oxide film coating
  February-01-07
1270
Marine plankton : study of effects of mercury and copper toxicity for use as marine pollutant contamination indicators
  January-16-07
1271
Nanofiltration : overview of possible application to remove pollutants from surface water and groundwater in drinking water industry
  January-16-07
1272
Dry fermented sausages : study of effect of micro-encapsulated probiotic lactic acid bacteria on survival of Escherichia coli O157 : H7
  January-16-07
1273
Phenollic compounds in wastewater : treatment by fenton reaction combined with calcium oxide coagulation
  January-16-07
1274
HIV integrase inhibitor or AIDS antiviral drugs : determination and validation in human plasma
  January-01-07
1275
Solar energy : application with LED for street light
  January-01-07

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร