เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1276 - 1300 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1276
Zeolites and zeolite-based materials : review of application in analytical chemistry
  January-01-07
1277
Pico hydro power plant : alternative energy for small community
  January-01-07
1278
Diamon : formation, properties, quality
  December-16-06
1279
Nitrogen in concentrated latex wastewater : removal and utilization by land treatment
  December-16-06
1280
Organochlorine pesticides and PCBs residues : study of temporal distribution of bioavailability in surface water
  December-16-06
1281
Propylene oxide : recent development of processes
  December-16-06
1282
Tattoo pigments : extraction method for determination of pigments and their decomposition products
  December-16-06
1283
Fuels : production from agricultural waste
  December-16-06
1284
Paracetamol : determination by flow injection chemiluminescence
  December-01-06
1285
Nitrite, nitrate and glucose-6-phosphate : determination in fresh cured meat by IC/MS
  December-01-06
1286
Bioextract from plant in southern Thailand : study of physico-chemical properties, microorganisms, microbiological quality and sensory test
  December-01-06
1287
Orange juice : effects of consumption on bioavailability and antioxidants in human
  December-01-06
1288
Apple cider vinegar : nutrients, properties and use for health benefits
  December-01-06
1289
Cobalt hexacyanoferrate nanowires : preparation by electrodeposition using carbon nanotubes as template
  November-01-06
1290
Cross flow heat exchanger modified from automobile air-conditioning condenser : study of efficiency in air preheating from waste heat recovery of hot water
  November-01-06
1291
Halal authentication : analysis of raw meats and fats of pig using polymerase chain reaction
  November-01-06
1292
Aflatoxin B1 : reduction of contamination in wheat by various cooking treatments
  November-01-06
1293
Genomic DNA : rapid and simple methods to extract and detect from natto and soy sauce
  October-26-06
1294
Polycyclic aromatic hydrocarbons : investigate in frying oils and snacks
  October-26-06
1295
Chitin : sonication-assisted extraction from shells of fresh water prawns
  October-26-06
1296
Metals in kraft pulp mill processess : basic metals equilibrium model for distribution prediction
  October-14-06
1297
Bi-layer glass-based dielectric laminate : camber development during cofiring
  October-14-06
1298
Silicon-based ceramics : study of stability of mullite protective coatings
  October-14-06
1299
Organic flavors and ingredients : how to organic certification
  October-03-06
1300
Tray-type siliga gel desiccant unit : performance testing for longan drying process
  October-03-06

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร