เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1301 - 1325 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1301
Food quality management : techno-managerial research approach
  October-03-06
1302
Acacia species : potential as pulpwood in Thailand
  October-03-06
1303
Virgin coconut oil : definition, extraction by fermentation method and hydrolic cold press method
  September-23-06
1304
Lactic acid fermentation of black beans (Phaseolus vulgaris) : microbiological and chemical characterization
  September-23-06
1305
Dioxins : study of photodegradation
  September-23-06
1306
Dairy products : overview of analytical methods for authenticity assessment
  September-23-06
1307
Migrants from food packaging materials : review of analytical methods
  September-12-06
1308
Proficiency testing : performance assessment of pesticide-testing laboratories
  September-12-06
1309
Bioextract : study of microorganisms
  September-12-06
1310
Food authenticity : recent development of determination technologies
  September-01-06
1311
Nata de coco : production, cost, storage and application
  September-01-06
1312
Aromatherapy : study of essential oil mechanism in human body
  September-01-06
1313
Brown glass scrap bottles : use as raw material for ceramic tile production
  August-22-06
1314
Biodiesel : how to use vegetable oil as diesel fuel
  August-22-06
1315
Barcode : type, scaner and how to select appropriate scaner for business
  August-22-06
1316
Biodiesel : correlating chemical structure and viscosity and crystallization temperature
  August-22-06
1317
Solar stovetop cooker : energy saving cooker
  August-11-06
1318
Bioextract : study of growth, yield and reduced production cost of Chinese kale grown under substrate culture
  August-11-06
1319
Rice bran oil : influence of chemical refining on major and minor components
  August-11-06
1320
Organic fraction of municipal waste : performance study of leach bed anaerobic digestion of mesophilic, thermophilic and room temperatures
  August-11-06
1321
Reference materials in analytical laboratories : optimizing the uses and the costs
  August-01-06
1322
Carotenoids : recovery from palm oil by nanofiltration with membrane
  August-01-06
1323
Sunflower oils : comparison of frying stability between regular and high-oleic acid
  August-01-06
1324
Parkinson's disease : new movement
  July-23-06
1325
Chitosan resin : synthesis and advantages
  July-23-06

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร