เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1351 - 1375 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1351
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) : implementation in production of flour and flour-based products
  May-26-06
1352
Functional beverages : use dairy-based ingredients to add functionality and nutrition
  May-14-06
1353
Weight control : food ingredients used to control or lose weight
  May-14-06
1354
Fish products : benefits from the addition of fibres
  May-14-06
1355
Ultrasound : review of innovative applications in food freezing processes
  May-14-06
1356
Nanotechnology : experimental study on repellent cotton frabrics
  May-14-06
1357
Drinking water : analysis of disinfection by-products by LC-MS and related MS techniques
  May-02-06
1358
Food safety : risk assessment of ethnic minority food retail bussiness
  May-02-06
1359
Edible coating : use for shelf life extension and preservation in fresh-cut fruits
  May-02-06
1360
Nitrate in vegetables : toxicity, content, intake and EC regulation
  May-02-06
1361
Pesticides in vegetables : identification and quantitation by liquid chromatography time-of-flight mass spectrometry
  May-02-06
1362
Botulinum toxin : detection in foods
  April-25-06
1363
Fiber-rich banana blossom : preservation as a dehydrated vegetable
  April-25-06
1364
Packing systems for soild foodstuffs : hygienic design in Guideline 29 of EHEDG
  April-25-06
1365
Biodiesel from used frying oil : variables affecting the yields and characteristics of products
  April-25-06
1366
Orange juice peroxidase : study of effect of HIPEF process parameters on enzymatic inactivation
  April-25-06
1367
Household disposal of pharmaceuticals : investigatio of pathway for aquatic contamination in United Kingdom
  April-25-06
1368
Glycemic impact : understanding for development of new food products
  April-13-06
1369
ASME B31.3 : changes in process piping and impact to piping system design
  April-13-06
1370
Biodiesel : production from alkaline transesterification reaction of soybean oil using ultrasonic mixing
  April-13-06
1371
Banana stem pulps : pulping process by formic acid / acetic acid at atmospheric pressure
  April-13-06
1372
Lead concentration in whole blood ( BPb) : critical review about advantages, limitations and future needs for human lead exposure biomarkers
  April-13-06
1373
Starch : value additon by modification
  April-04-06
1374
Vitamin B : approach to determine concentrations in grain and cereal-grain food, soy products and seeds
  April-04-06
1375
Safe and hygienic water treatment in food factories
  April-04-06

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร