เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1426 - 1450 จากทั้งหมด 1826 รายการ
Item
Title
Post date
1426
Spider silk : miracle material
  December-06-05
1427
Genetically Modified Organisms (GMOs) quantification : applicability to food processed from maize and soy
  December-06-05
1428
Ultrasonic cleaning : selection of solvent
  December-06-05
1429
Biosensors : reviews of the application to fresh produce and the wider food industry
  December-06-05
1430
Wastewater treatment by solar energy : alternative to reduce pollutant with efficiencey
  December-06-05
1431
Irradiation and food safety
  December-06-05
1432
Hospital medical waste incinerators : development of effective energy saving and pollution reducting incinerators
  November-16-05
1433
Silver nanoparticles : deposition on silica spheres by electroless plating
  November-16-05
1434
Glucans : oat soluble fibers as health diet ingredients
  November-16-05
1435
Appropriate and save wastewater treatment system : comparative study
  November-01-05
1436
Thai herbal tea : guide to drinking
  November-01-05
1437
Biodiesel : preparation from soybean oil using supercritical methanol and co-solvent
  November-01-05
1438
Biodiesel : production from high free fatty acid rubber seed oil
  November-01-05
1439
Wastewater treatment : using blue-green algae to reduce ammonia, nitrate and orthophosphate
  October-16-05
1440
Intelligent packaging : concepts and applications
  October-16-05
1441
Electricity : production from acetate or butyrate using single-chamber microbial fuel cell
  October-16-05
1442
Genetically modified organisms : comparative studies of quantification in foods processed from maize and soy
  October-01-05
1443
Hydrogen fuel of vehicles : study of safety storages
  October-01-05
1444
Chitosan : antimicrobial agent in food
  October-01-05
1445
Activated carbon from agricultural waste : application for removal of hexavalent chromium from tannery wastewater
  September-16-05
1446
Nanomaterials for use in electrochemical biosensors
  September-16-05
1447
Free glycerol content : analysis in biodiesel by gas chromatography
  September-16-05
1448
Dioxin : properties, toxics, first aid and waste management
  September-16-05
1449
Fresh strawberries coated with chitosan based edible coatings : sensory evaluation
  September-16-05
1450
Clean fuels with low sulfur : important issues for refining industry
  September-01-05

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร