เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 151 - 175 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
151
Food contact substances and chemicals of concern : a comparison of inventories
  September-08-14
152
A safety checklist for laboratories
  September-01-14
153
Biofilms in drinking water : problems and solutions
  August-25-14
154
Bisphenol S, a new bisphenol analogue, in paper products and currency bills and its association with bisphenol A residues
  August-13-14
155
Trace level detection and identification of nitro-based explosives by surface-enhanced raman spectroscopy
  August-13-14
156
Detection and quantification of traces of bisphenol A and bisphenol S in paper samples using analytical ‎pyrolysis-GC/MS ‎
  August-01-14
157
Synthesis and regeneration of sustainable CaO sorbents from chicken eggshells for enhanced carbon dioxide ‎capture‎
  July-07-14
158
Clostridium difficile : an emerging food safety risk
  October-04-13
159
Qualitative determination of carbon black in food products
  October-04-13
160
Models of adoption of open innovation within the food industry
  October-04-13
161
Past and future of cereal grains as food for health
  September-25-13
162
Developing new types of wheat with enhanced health benefits
  September-25-13
163
Thermoplastic starch modified with polyurethane microparticles : Effect of hydrophilicity of polyurethane prepolymer
  September-25-13
164
Detection of nanomaterials in food and consumer products : bridging the gab from legislation to enforcement
  September-11-13
165
Effect of household and industrial processing on the levels of pesticide residues and degradation products in melons
  September-11-13
166
Assessment of In vitro antioxidant, antibacterial and immune activation potentials of aqueous and ethanol extracts of Phyllanthus niruri
  September-11-13
167
Antimicrobial activity of food-compatible plant extracts and chitosan against naturally occurring micro-organisms in tomato juice
  August-19-13
168
The effect of delay between heat treatment and cold storage on alleviation of chilling injury in banana fruit
  August-19-13
169
The water footprint of sweeteners and bio-ethanol
  August-07-13
170
Silicone rubber in medical applications
  July-01-13
171
Approaches to address tooth sensitivity and dental erosion
  June-11-13
172
Fast determination of royal jelly freshness by a chromogenic reaction
  June-11-13
173
European research projects for metrology in brachytherapy and external beam cancer therapy
  May-30-13
174
Removal of sulfur from a solvent extract
  May-30-13
175
New starch preparations resistant to enzymatic digestion
  April-22-13

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร