เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1501 - 1525 จากทั้งหมด 1827 รายการ
Item
Title
Post date
1501
Vitamins and phytochemicals : antioxidants from daily diet in chemopreventive machanism
  June-16-05
1502
Monitor the critical control process (CCPs) in a continuous food pasterization process : multivariate statistical process monitoring (SPM) and fault detection
  June-16-05
1503
Natural extracts from rosemary and citrus fruit : application as antioxidant and antibacterial activities in beef meat balls
  June-01-05
1504
Functional food : challenges in the additions of probiotic culture
  June-01-05
1505
GMOs in food : detection by DNA amplification techniques
  June-01-05
1506
Trends in quality in the analytical laboratory I : traceability and measurement uncertainty of analytical results
  June-01-05
1507
Desiel heater : device for reducing toxic fume in diesel engine
  June-01-05
1508
Electricity generated from wind and solar power
  June-01-05
1509
Food guide pyramid
  June-01-05
1510
Biodesel : type and use in Thailand
  June-01-05
1511
Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals : REACH
  June-01-05
1512
Vacuum cooling for cooked chill meal : review of recent research
  June-01-05
1513
Chitosan : study of antimicrobial activity in food
  June-01-05
1514
Biofilm : factors affecting microbial attachment to a biotic surfaces
  June-01-05
1515
Electricity : principle generator from solar energy
  June-01-05
1516
Complete e-learning solution
  May-16-05
1517
Trend of ethanol and biodiesel using as fuel substitution
  May-16-05
1518
Arsenic : extraction and analysis in soils and sediments
  May-16-05
1519
Chitosan-HPMC-based films : evaluate antimicrobial and physicochemical properties for food application
  May-16-05
1520
Nanotechnology : technology that Thai people should know in 21 century
  May-16-05
1521
Nanoceramics : synthesis and application to deliver drugs in biological cells
  May-16-05
1522
Sequential injection analysis (SIA) : application to food analysis
  May-16-05
1523
Frying oil and fat : quality measured by chemical, physical, and test kit analyses
  May-16-05
1524
Mullite synthesis : low cost processing by using waste powder from surface coating process and rice husk.
  May-16-05
1525
Dental ceramics : manufacture by electrophoresis deposition
  May-16-05

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร