เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1551 - 1575 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1551
Bioactive Packaging from edible chitosan polymer : antimicrobial activity assessment on dairy-related contaminants
  March-01-05
1552
Aflatoxin : a review on biological control and metabolism
  March-01-05
1553
Glove : trend of use in healthcare workers
  March-01-05
1554
Grape seed : health aspects of functional constituents
  March-01-05
1555
(Bio) sensors : a review of measurement of analytes implicated in food safety
  March-01-05
1556
Fuel cell : research and development in summary
  February-16-05
1557
Biodiesel : synthesis by transesterification of vegetable oil in supercritical fluids
  February-16-05
1558
Chitosan : optimization of the production from beet molasses by response surface methodology
  February-16-05
1559
Biopolymer : antimicrobial packaging (A review)
  February-16-05
1560
Nickel-metal hydride batteries : recycling by dissolution and solvent extraction of metals
  February-16-05
1561
Nickel-metal hydride batteries : recycling by electrochemical deposition of cobalt and nickel
  February-16-05
1562
Chitosan : antimicrobial activity, interactions with food components and applicability as a coating on fruit and vegetables
  February-16-05
1563
Dietary fiber : the influence of definition on analysis and regulation
  February-16-05
1564
Glove : trend of use in occupational settings
  February-01-05
1565
HACCP : development of procedure to control organic chemical hazards in the agricultural production of raw food commodities
  February-01-05
1566
Biodiesel : a comparison of attenuated total reflectance - FTIR spectroscopy and GPC for monitoring production
  February-01-05
1567
Chitosan : a surface sizing agent for offset printing paper
  February-01-05
1568
Photodegradation utilization of solar energy for gasoline in water and oil-field-produced water
  February-01-05
1569
Cotton bleaching : improving by cationic bleach activators
  February-01-05
1570
Membranes : application for water reuse
  February-01-05
1571
Nanosensors : recent work in development for biotechnological, chemical and gas applications
  February-01-05
1572
Carbohydrate research and industry : history and development in Japan
  January-16-05
1573
Membrane emulsification : principles, process parameters influence and industrial applications
  January-16-05
1574
Frozen carrots case study : applying biochemical and physiological principles in frozen food process
  January-16-05
1575
Electrolytic removal of ammonia from brine wastewater
  January-16-05

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร