เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1576 - 1600 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1576
Biotechnologies : past history, present state and future prospects
  January-16-05
1577
Lactic acid bacteria : functional starter cultures for food fermentation industry
  January-16-05
1578
Textiles industrial standard : standard establishment, difference and cooperation between ASTM and A
  January-16-05
1579
Solvent free cleaning processes : alternative that reduce emissions and save cost
  January-16-05
1580
Patent mining : benefits and implementing steps in organization
  January-16-05
1581
Nanoparticles : higher value-added products and 'hot' application in business
  January-16-05
1582
Bioreactor used to oxidize ferrous to ferric : study of efficiency for use in industry
  January-01-05
1583
Combustion of substitution fuel made from cardboard and polyethylene mixtures : experimental study
  January-01-05
1584
Deactivation of postcombustion emission control catalysts : review
  January-01-05
1585
Constructed wetland for textile wastewater treatment : effect on toxicity
  January-01-05
1586
Low-molecular-weight chitosan and chitooligosaccharides : antimicrobial activity against pathogens
  January-01-05
1587
Chitosan : study of antimicrobial action against spoilage organisms in precooked pizza
  January-01-05
1588
Granule production : easy and cost effective process
  January-01-05
1589
Refractory manufacturing : environmental and quality management aspects
  January-01-05
1590
Dental porcelain with raw materials from Thailand : Development for appropriate composition, process
  January-01-05
1591
Anthocyanins and betalains : functional properties in plants, foods and nutrition
  January-01-05
1592
Selected microbiological test kits : comparison of total cost, method efficiency and laboratory productivity
  December-16-04
1593
Analysis of endocrine disruptors, pharmaceuticals, and personal care products in water using liquid
  December-16-04
1594
Phthalic acid esters : Problems regulation and analysis methodogy
  December-16-04
1595
GRAS Flavoring substance : the 21st publication
  December-16-04
1596
Cellulosic fiber dyeing : effect of cationic cotton on dyeing process
  December-16-04
1597
Dioxin analysis by accelerated solvent extraction : optimisation by using experimental design
  December-16-04
1598
Democratic phase coherent data-scatter (DPCD-S) : a new technique for calibration, measurement, fingerprinting and rapid archived identification of ultraviolet-visible multi-component food spectra
  December-16-04
1599
Zinc : studies on leaching and recycling from rayon waste sludge
  December-16-04
1600
Rubber clay nanocomposites : production by solution and melt intercalation
  December-16-04

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร