เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1626 - 1650 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1626
Ice cream and other frozen desserts : formulating and manufacturing
  December-01-04
1627
Chitosan-based edible films : oscillatory sorption tests for determining the water-transport ...
  December-01-04
1628
Virus : inactivation by coagulation in salt of aluminum and polyaluminium
  December-01-04
1629
Supplementation green tea : an effect on insulin sensitivity in Sprague-Dawley rats
  December-01-04
1630
Grain legumes : Good nutrition sources of low-income people in developing countries
  December-01-04
1631
Novel encapsulation system that controlled release of ingredients in foods and beverages
  December-01-04
1632
Virus : Inactivation by Coagulation in Salt of aluminum and polyaluminium
  November-29-04
1633
Human and veterinary in soils, sediments and sludge : analysis and environmental behavior
  November-16-04
1634
Bakery products : shelf life and safety concerns - a review
  November-16-04
1635
Acid dyes : adsorption by fix bed modelling onto activated carbon
  November-16-04
1636
Brown seaweed biomass : acid-base properties considered as a Donnan gel and model reflecting electrostatic effects and chemical heterogeneity
  November-16-04
1637
Garlic skin : Identification of 6 phenylpropanoids as major antioxidants
  November-16-04
1638
Strawberry : Antioxidant and antiproferative activity of different strawberry cullivar
  November-16-04
1639
Mixtures of biodiesel and diesel fuel : effect of temperature and pressure on the speed of sound ...
  November-16-04
1640
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) : Determination in environmental reference materials
  November-16-04
1641
Drying : Low-cost technology for agricultural product in developing countries
  November-16-04
1642
Nanotechnology : A new frontier in food science
  November-16-04
1643
Lab-on-a-chip instrument : new technology to be use and understand these advantage
  November-08-04
1644
Carbon nanotubes(CNT) : Attachment of specific sequence single-stranded DNA (ssDNA) can form the bas
  November-08-04
1645
Authentication and composition analysis fish products in compliance with EU legislation : destructiv
  November-08-04
1646
Intergrated nanosystem : addressing by nanowire crossbar arrays
  November-08-04
1647
SRM 2387 peanut butter : value assignment of nutrient and aflatoxin concentrations
  November-08-04
1648
Characterisation of coated paper structure : laboratory technique
  November-02-04
1649
Air pollution control system : choose appropriate technology to manage VOC/HAP emission
  November-02-04
1650
Edible oil analysis by high resolution NMR : using more sensitive probes to achieve a routine applic
  November-02-04

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร