เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1651 - 1675 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1651
DNA hybridization measurement : using surface plasmon-coupled emission
  November-02-04
1652
Bromide activated chloramine : new low oxidiser biocide effecttively control microbial populations
  November-02-04
1653
Jute : base-catalyzed organosolv pulping
  October-21-04
1654
Antimicrobial polyurethane composites : production from waste oil refinery catalyst
  October-21-04
1655
Hybrid bilayer membrane based on a carbon substrate : strategy for construction
  October-21-04
1656
Dioxin : separation by comprchensive two-dimensional gas chromatography with electron-capture detect
  October-21-04
1657
Herbal medicine : quality evaluation of fingerprints with chromatographic data
  October-21-04
1658
Food contamination : review of aspects pertaining by polychlorinated dibenzodioxins, dibenzofurans a
  October-21-04
1659
Antiseptic rubber and latex
  October-01-04
1660
Migration of substances from food packaging materials to food
  October-01-04
1661
Aloe vera : a valuable ingredient for the food, pharmaceutical and cosmetic industries - a review
  October-01-04
1662
Production and use of food-grade lubricants
  September-16-04
1663
The return of the retort pouch
  September-16-04
1664
Benefits and sources of functional foods
  September-16-04
1665
All dietary fiber is fundamentally functional
  September-16-04
1666
Honey and healthy diets
  September-16-04
1667
More for sport
  September-16-04
1668
State-of-the-Art glassmelting furnaces
  September-01-04
1669
Soybean lecithin fractionation and functionality
  September-01-04
1670
The characteristics of lavender oils from Eastern Europe
  September-01-04
1671
Food allergens of plant origin - their molecular and evolutionary relationships
  September-01-04
1672
Production of glass from coal fly ash
  September-01-04
1673
Oil spill cleanup using vacuum technique
  September-01-04
1674
Reticular synthesis and the design of new materials
  August-16-04
1675
Direct, reagent-free determination of free fatty acid content in olive oil and olives by...
  August-16-04

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร