เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1701 - 1725 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1701
Carotenoids in yellow- and red- fleshed papaya (Carica papaya L)
  June-16-04
1702
Taste : the metabolic sense
  June-16-04
1703
Nanotechnology: convergence with modern biology and medicine
  June-01-04
1704
Analysing the freshness of intact rice grains by colour determination of peroxidase activity
  June-01-04
1705
Copperceuticals and the skin
  June-01-04
1706
Skin care formulation
  June-01-04
1707
From mineral salts to optically activated paticles
  June-01-04
1708
Molecular and physiological approaches to understanding the ecology of pollutant degradation
  June-01-04
1709
Polymer : Comparing fuel and oil resistance properties
  May-16-04
1710
Zoonutrients and health
  May-16-04
1711
Putting weight-management ingredients on the scale
  May-16-04
1712
Top 10 trends to watch and works on : 2003
  May-16-04
1713
Handling flammable liquids
  May-16-04
1714
Mechanical recycling of waste electric and electronic equipment: a review
  May-01-04
1715
Nutrigenomics : An emerging scientific discipline
  May-01-04
1716
Biological and environmental monitoring of hospital personnel exposed to antineoplastic agents : a review of analytical methods
  May-01-04
1717
Inkjet printed circuit boards
  May-01-04
1718
Acrylamide formation mechanism in heated foods
  May-01-04
1719
The removal of reactive azo dyes by natural and modified zeolites
  April-16-04
1720
A thermochemical concept-based equation to estimate waste combustion enthalpy from...
  April-16-04
1721
Best Foot forward : a novel clinical protocol designed specifically to measure foot antiperspirant activity
  April-16-04
1722
Application of microwave energy in the manufacture of enhanced-quality green tea
  April-16-04
1723
On the optimization of boiler efficiency using bagasse as fuel
  April-16-04
1724
Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in fumes from fried chicken legs
  April-16-04
1725
Gas chromatography-mass spectrometry determination of the migration of phthalate plasticisers from polyvinyl chloride toys and childcare articles
  April-01-04

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร