เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 176 - 200 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
176
Recent advances in the development of high-fibre baked products
  April-22-13
177
Nanotechnology in cosmetics
  March-25-13
178
Screening of the antioxidant properties and polyphenol composition of aromatised green tea infusions
  March-25-13
179
Antimicrobial activity of Chinese bayberry extract for the preservation of surimi
  March-25-13
180
Recognizing hazards
  March-25-13
181
Nitrous oxide (N2O) emission from aquaculture
  February-21-13
182
Bergamot (Citrus bergamia Risso et poiteau) essential oil : biological properties, cosmetic and medical use
  February-21-13
183
Bioactivities of chicken essence
  February-21-13
184
Simplified radiocarbon analysis procedure for measuring the renewable diesel concentration in diesel fuel blends
  February-21-13
185
Purification of extracted fatty acids from the microalgae Spirulina
  January-30-13
186
PAHs PCBs PBDEs and pesticides in cold-pressed vegetable oils
  January-30-13
187
Evaluation of ceramic production waste for pavement brick production
  January-30-13
188
Environmental performance of algal biofuel technology options
  December-13-12
189
Dietary fiber analysis : Challenges of automation
  December-13-12
190
Methods for reducing microbial contamination of wheat flour and effects on functionality
  October-20-12
191
Fermented wheat bran as a functional ingredient in baking
  October-10-12
192
Chemical composition and antibacterial activities of essential oils from Zingiber spectabile Griff
  October-05-12
193
Food-grade nanoemulsions : formulation, fabrication, properties, performance, biological fate, and potential toxicity
  September-25-12
194
Agglomeration of food powder and applications
  September-25-12
195
Development and validation of a predictive microbiology model for survival and growth of ‎Salmonella on chicken stored at 4.5 to 12 °C
  September-25-12
196
Effects of postharvest elevated-temperature exposure on rice quality and functionality
  September-18-12
197
The influence of packaging on wine conservation
  September-18-12
198
Innovative composite films of chitosan, methylcellulose, and nanoparticles
  September-18-12
199
Stability of health-related compounds in plant foods through the application of non thermal processes
  September-18-12
200
New trends in yeasts selection for winemaking
  September-18-12

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร