เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1776 - 1800 จากทั้งหมด 1826 รายการ
Item
Title
Post date
1776
Rice : going with the grain
  December-01-03
1777
Piecing together a sustainable development strategy
  December-01-03
1778
Alternatives to wheat flour in baked goods
  December-01-03
1779
A novel method to recycle scrap tires : high-pressure high-temperature sintering
  December-01-03
1780
CTFA preservative challenge and stability testing survey
  December-01-03
1781
The safety factor in preservative efficacy testing
  December-01-03
1782
Overview of caramel colors
  December-01-03
1783
A new genetically modified sugar beet offers low calorie sweetener with added health benefits
  November-01-03
1784
Efficacy of self-tanners and other topics
  November-01-03
1785
The trials of measuring SPF
  November-01-03
1786
Ricin : Lethal toxin from a bean.
  November-01-03
1787
High-pressure processing for safe, quality food
  November-01-03
1788
Assessment of control measures to achieve a food safety objective of less than 100 CFU of Listeria monocytogenes per gram at the point of consumption for fresh precut iceberg lettuce
  November-01-03
1789
On-line determination of manganese in solid seafood samples by flame atomic absorption spectrometry
  November-01-03
1790
State of the industry : cosmetics and personal care products
  November-01-03
1791
From green tea to dibenzoylmethane derivatives
  November-01-03
1792
BEMT: an efficient broad-spectrum UV filter
  November-01-03
1793
Subcritical water extraction of antioxidant compounds from rosemary plants
  October-01-03
1794
Troubleshooting electroplating installations: nickel sulfamate plating systems
  October-01-03
1795
Acrylamide in foods: occurrence, sources, and modeling
  October-01-03
1796
Effect of stream segregation on ozonation for the removal of significant COD fractions from textile wastewater
  October-01-03
1797
HACCP in raw sugar processing: assuring consumer safety and regulatory compliance
  October-01-03
1798
Assessment of screening methods for the identification of genetically modified potatoes in raw materials and finished products
  October-01-03
1799
Dietary exposure of Thais to pesticides during 1989-1996
  October-01-03
1800
Evaluation of the use of liquid dishwashing compounds to control bacteria in kitchen sponges
  October-01-03

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร