เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1801 - 1822 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
1801
Calcium: the essential mineral
  September-01-03
1802
Ceramic oxygen generators with thin-film zirconia electrolytes
  September-01-03
1803
Cereal research and technology: current trends and tendencies
  September-01-03
1804
Cleaning up the act: hygienic coating can help improve the hygiene of hospitals, restaurants and other public areas
  September-01-03
1805
Influence of raw materials and distillation equipment on the heavy metal content of waste from an alcoholic anis-type beverage
  September-01-03
1806
Material recycling of high-hardness cast polyurethanes
  September-01-03
1807
Structure/property relationships in flexible alkoxysilane automotive coating
  September-01-03
1808
Catalytic oxidation of gaseous reduced sulfur compounds using coal fly ash
  September-01-03
1809
Botox: miracle or deadly drug?
  September-01-03
1810
An active DNA transposon family in rice
  September-01-03
1811
Biodegradation of polyethylene modified with Bionolle polyester
  September-01-03
1812
The 1.7 Kilogram Microchip: energy and material use in the production of semiconductor devices
  September-01-03
1813
Synthesis of hydrophobic starch esters by reaction of starch with various carboxylic acid imidazolides
  September-01-03
1814
Advantages of the production and use of gasohol and biodiesel as a clean, renewable energy resource
  September-01-03
1815
Plastic waste materials, their collection, sorting, and processing, and equipment
  September-01-03
1816
Objective & subjective measurement opinion : the movement towards instrumentation in fabric and garment testing
  September-01-03
1817
Hydrogen fuel cell : Tomorow's clean fuel for automobiles.
  June-11-03
1818
HACCP plan assessment of virginia meat and poultry processing plants.
  June-11-03
1819
Refining consumer safe handling educational materials through focus groups
  June-11-03
1820
A kid's perception.
  June-11-03
1821
Recycled plastics from used polyethylene terephthalate (PET) bottles.
  June-11-03
1822
Chlorine compounds : understanding of chemistry to maximize their sanitizing ability in food processing
  June-11-03

ย้อนกลับ    


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร