เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 1801 - 1825 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
1801
Assessment of screening methods for the identification of genetically modified potatoes in raw materials and finished products
  October-01-03
1802
Dietary exposure of Thais to pesticides during 1989-1996
  October-01-03
1803
Evaluation of the use of liquid dishwashing compounds to control bacteria in kitchen sponges
  October-01-03
1804
Effect of activation temperature on pore development in activated carbon produced from palm shell
  October-01-03
1805
Activated carbon as an electron acceptor and redox mediator during the anaerobic biotransformation of Azo dyes
  October-01-03
1806
Optimization of Allium sativum : solvent extraction for the inhibition of in vitro growth of Helicobacter Pylori
  September-01-03
1807
Green technology for conversion of food scraps to biodegradable thermoplastic polyhydroxyalkanoates
  September-01-03
1808
Calcium: the essential mineral
  September-01-03
1809
Ceramic oxygen generators with thin-film zirconia electrolytes
  September-01-03
1810
Cereal research and technology: current trends and tendencies
  September-01-03
1811
Cleaning up the act: hygienic coating can help improve the hygiene of hospitals, restaurants and other public areas
  September-01-03
1812
Influence of raw materials and distillation equipment on the heavy metal content of waste from an alcoholic anis-type beverage
  September-01-03
1813
Material recycling of high-hardness cast polyurethanes
  September-01-03
1814
Structure/property relationships in flexible alkoxysilane automotive coating
  September-01-03
1815
Catalytic oxidation of gaseous reduced sulfur compounds using coal fly ash
  September-01-03
1816
Botox: miracle or deadly drug?
  September-01-03
1817
An active DNA transposon family in rice
  September-01-03
1818
Biodegradation of polyethylene modified with Bionolle polyester
  September-01-03
1819
The 1.7 Kilogram Microchip: energy and material use in the production of semiconductor devices
  September-01-03
1820
Synthesis of hydrophobic starch esters by reaction of starch with various carboxylic acid imidazolides
  September-01-03
1821
Advantages of the production and use of gasohol and biodiesel as a clean, renewable energy resource
  September-01-03
1822
Plastic waste materials, their collection, sorting, and processing, and equipment
  September-01-03
1823
Objective & subjective measurement opinion : the movement towards instrumentation in fabric and garment testing
  September-01-03
1824
Hydrogen fuel cell : Tomorow's clean fuel for automobiles.
  June-11-03
1825
HACCP plan assessment of virginia meat and poultry processing plants.
  June-11-03

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร