เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 201 - 225 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
201
Functional foods development : Trends and technologies
  August-01-12
202
The SPRI method for rapid analysis of starch in cane juice and raw cane sugar
  August-01-12
203
Survival of Escherichia coli O157:H7 in meat product brines containing antimicrobials
  August-01-12
204
Effect of chitosan coating enriched with thyme oil on postharvest quality and shelf life of shiitake mushroom (Lentinus edodes)
  July-26-12
205
Using bacteria to clean water
  July-26-12
206
Sodium Reduction in the Baking Industry
  June-19-12
207
New EC Cosmetics Directive : does cosmetic industry prepare for its change
  June-19-12
208
Galactomannans ues in the development of edible films/coatings for food applications
  May-18-12
209
Health benefits of vitamin E in grains, cereals and green vegetables
  May-18-12
210
Shelf life extension of sugarcane juice using preservatives and gamma radiation processing
  April-30-12
211
Plate expectations : it sounds a bit like science fiction, but the first ‘laboratory grown’ could be ready for eating within a year
  April-30-12
212
Production of bioethanol by immobilized Saccharomyces cerevisiae onto modified sodium alginate gel
  April-30-12
213
Water use under the microscope
  April-29-12
214
Fluorocarbons, stain repellents in textile : facing a deadline in 2015‎
  April-29-12
215
An evaluation of alternative water footprint methodologies using an indicative tissue paper supply ‎chain
  April-29-12
216
Antimicrobial activity of natural agents coated on starch-based films against Staphylococcus aureus
  April-09-12
217
Threshold of toxicological concern approach for the risk assessment of substances used for the manufacture of plastic food contact materials
  April-09-12
218
A viable technology to generate third-generation biofuel
  April-09-12
219
Novel ways with waste
  March-29-12
220
Colloidal protein particles can be used to develop a Gluten-free bread
  March-29-12
221
Resistant starch as prebiotic : A review
  March-21-12
222
Review of advances in refractories
  March-21-12
223
This mild surfactant is ideal for body care
  March-21-12
224
The technology path to deep greenhouse gas emissions cuts by 2050 : the pivotal role of electricity
  March-19-12
225
Electrical energy storage for the grid : a battery of choices
  March-19-12

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร