เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 26 - 50 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
26
Why is nonalcoholic fatty liver disease so prevalent?
  January-20-18
27
Are kilns obsolete?
  January-05-18
28
Effects of Different Salt Treatments on the Fermentation Metabolites and Bacterial Profiles of Kimchi
  December-25-17
29
Study on the Removal of Cadmium in Rice Using Microbial Fermentation Method
  December-25-17
30
Are your sunscreens infra-ready? : new in vitro method puts data behind the claims
  December-01-17
31
Satiety effects of lentils in a calorie matched fruit smoothie
  November-01-17
32
Determination of the Free Amino Acid, Organic Acid, and Nucleotide in Commercial Vinegars
  October-20-17
33
Production and evaluation of a reference material for moisture, ash, and total fat mass fractions, and titratable acidity in whole milk powder
  October-09-17
34
Novel Umami Ingredients: Umami Peptides and Their Taste
  September-25-17
35
Photocatalytic Decolorization of Gentian Violet with Na-doped (SnO2 and ZnO)
  September-25-17
36
The Comparison of the Contents of Sugar, Amadori, and Heyns Compounds in Fresh and Black Garlic
  September-25-17
37
Application of Differential Pulse Voltammetry to Determine the Efficiency of Stripping Tocopherols from Commercial Fish Oil
  September-12-17
38
Characterization and comparative evaluation of volatile, phenolic and antioxidant properties of pistachio ( Pistacia vera L.) hull
  September-12-17
39
Risk-based thinking for chemical testing
  September-05-17
40
Grapgene : Fundamental research and potential applications
  September-01-17
41
Introduction of a new family of ice creams
  July-01-17
42
Chitosan immobilized cotton fibres for antibacterial textile materials
  June-23-17
43
Cooking and nutritional science : gastronomy goes further
  June-22-17
44
Edible oleogels in molecular gastronomy
  June-22-17
45
Costs of food safety investments in the meat and poultry slaughter industries
  March-24-17
46
Metal release from coffee machines and electric kettles
  March-22-17
47
Functional beverages : the emeging side of functional foods  - commercial trends, research, and health implications
  February-23-17
48
Flavor and Functional Characteristics of Whey Protein Isolates from Different Whey Sources
  December-01-16
49
The influence of a quality system according to ISO/IEC 17025 on the performance of Brazilian laboratories in proficiency testing in the environmental area
  November-09-16
50
Defining and identifying Sleeping Beauties in science
  November-07-16

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร