เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 251 - 275 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
251
25 eye-catching developments for 2011‎
  January-24-12
252
Survival of Escherichia coli O157:H7 and Campylobacter jejuni in bottled purified drinking water under different storage conditions
  January-23-12
253
Comparative efficacies of various chemical sanitizers for warewashing operations in restaurants
  January-23-12
254
Determination and comparison of γ-aminobutyric acid (GABA) content in pu-erh and other types of Chinese tea
  January-23-12
255
Coffee and its consumption : benefits and risks
  January-23-12
256
Ethanol - the primary renewable liquid fuel
  January-23-12
257
Long-term inhalation exposure to nickel nanoparticles exacerbated atherosclerosis in a susceptible mouse model
  January-16-12
258
Trends and frontiers in graphene-based polymer nanocomposites
  January-16-12
259
Electrochemical photovoltaic cells - review of recent developments
  January-09-12
260
Evaluation of beer deterioration by gas chromatography-mass spectrometry/multivariate analysis : a rapid tool for assessing beer composition
  January-09-12
261
Uses of sorghum grain in gluten-free products
  January-09-12
262
Sorption of deisopropylatrazine on broiler litter biochars
  January-09-12
263
A new non-destructive method for chemical analysis of particulate matter filters : the case of manganese air pollution in Vallecamonica (Italy)
  January-02-12
264
Determination of volatile organic compounds in recycled polyethylene terephthalate and high-density polyethylene by headspace solid phase microextraction gas chromatography mass spectrometry to evaluate the efficiency of recycling processes
  January-02-12
265
Chemical looping technology and its fossil energy conversion applications
  January-02-12
266
Advances in controlled release devices for food packaging applications
  January-02-12
267
Rethinking deinking
  December-27-11
268
Release of phenolic acids from defatted rice bran by subcritical water treatment
  December-26-11
269
Artificial neural network study : protective textiles for defense applications
  December-26-11
270
A European perspective on progress in moving away from the mouse bioassay for marine-toxin analysis
  December-26-11
271
Multifunctional slow-release organic-inorganic compound fertilizer
  December-19-11
272
Reduction of solid content in starch industry wastewater by microfiltration
  December-19-11
273
A new analytical methodology for a fast evaluation of semi-volatile polycyclic aromatic hydrocarbons in the vapor phase downstream of a diesel engine particulate filter
  December-19-11
274
Engineering a healthy body
  December-19-11
275
Harvesting energy from water flow over graphene
  December-18-11

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร