เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 276 - 300 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
276
Release of phenolic acids from defatted rice bran by subcritical water treatment
  December-26-11
277
Artificial neural network study : protective textiles for defense applications
  December-26-11
278
Multifunctional slow-release organic-inorganic compound fertilizer
  December-19-11
279
Engineering a healthy body
  December-19-11
280
Reduction of solid content in starch industry wastewater by microfiltration
  December-19-11
281
A new analytical methodology for a fast evaluation of semi-volatile polycyclic aromatic hydrocarbons in the vapor phase downstream of a diesel engine particulate filter
  December-19-11
282
Acetylation of chicken feathers for thermoplastics applications
  December-18-11
283
Harvesting energy from water flow over graphene
  December-18-11
284
Batteries for efficient energy extraction from a water salinity difference
  December-14-11
285
Regenerative flameless burners for reheating furnaces
  December-13-11
286
The dechromatation step in wastewater treatment plants : fundamental role and optimization
  December-13-11
287
Shelf life of cold-pressed pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed oil obtained with a screw press
  December-13-11
288
How to select and use water-based dispersions in latex
  December-13-11
289
Development of green composites from furfuryl palmitate
  December-02-11
290
Study on solution SBR with modified chain end for fuel efficient tyres
  December-02-11
291
Reinforcement of natural rubber with carbon black/nanoclay hybrid filler
  December-02-11
292
Biological evaluation and chemical characterization of photochemically crosslinked surgical gloves
  December-02-11
293
Polyurethane foams blown with various types of environmentally friendly blowing agents
  December-02-11
294
Advances in analytical chemistry benefit science and society
  November-25-11
295
Fundamental study of the oxidation characteristics and pollutant emissions of model biodiesel fuels
  November-22-11
296
Mechanisms of lipid oxidation in food dispersions
  November-22-11
297
Synbiotics in focus
  November-22-11
298
Offline combination of pressurized fluid extraction and electron paramagnetic resonance spectroscopy for antioxidant activity of grape skin extracts assessment
  November-22-11
299
Taking rheological control
  November-15-11
300
Integration of flocculation and adsorptive immobilization of Pseudomonas delafieldii R-8 for diesel oil biodesulfurization
  November-15-11

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร