เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 301 - 325 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
301
A strategic approach for the design and operation of two-phase partitioning bioscrubbers for the treatment of volatile organic compounds
  November-15-11
302
Chitosan-coated alginate-polyvinyl alcohol beads for encapsulation of silicone oil containing pyrene : a novel method for biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons
  November-15-11
303
The final bleaching of eucalypt kraft pulps with hydrogen peroxide : relationship with industrial ECF bleaching history and cellulose degradation
  November-15-11
304
Polymerisable composite for the colouring of contact lenses
  November-08-11
305
Minimize carbon footprint from Claus tail-gas units
  November-08-11
306
A novel triple-wavelength colorimetric method for measuring amylose and amylopectin contents
  November-08-11
307
Physicochemical and structural characteristics of cross-linked banana starch using three cross-linking reagents
  November-08-11
308
Is a new approach to analytical chemistry possible?‎
  November-03-11
309
Measuring rubber friction forces individually
  November-02-11
310
Production of olefins from ethanol by Fe and/or P-modified H-ZSM-5 zeolite catalysts
  November-02-11
311
Renaissance of the VHD (VAD) process technology
  November-02-11
312
Oil production by a consortium of oleaginous microorganisms grown on primary effluent wastewater
  November-02-11
313
Alternative feedstocks ... how viable?‎
  November-01-11
314
Effective identification and management of emerging food risks : results of an international Delphi survey
  October-25-11
315
Effects of alternating and direct current in electrocoagulation process on the removal of fluoride from water
  October-25-11
316
Validation of control measures in a food chain using the FSO concept
  October-25-11
317
Nano-structured MgH2 catalyzed by TiC nanoparticles for hydrogen storage
  October-25-11
318
Evidence-based review on the effect of normal dietary consumption of fructose on blood lipids and body weight of overweight and obese individuals
  October-25-11
319
Meeting the needs of the water-energy nexus
  October-20-11
320
Reduce your plant’s water footprint
  October-19-11
321
Surface conditioning of stainless steel coupons with skim milk solutions at different pH values and its effect on bacterial adherence
  October-18-11
322
The role of butanol in the development of sustainable fuel technologies
  October-18-11
323
Electricity generation from molasses wastewater by an anaerobic baffled stacking microbial fuel cell
  October-18-11
324
Effects of thermal and high hydrostatic pressure processing and storage on the content of polyphenols and some quality attributes of fruit smoothies
  October-18-11
325
Tailored synthesis of alkyd emulsions for improved film performance
  October-11-11

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร