เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 326 - 350 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
326
A new glass coating for foam glass
  October-11-11
327
A HPLC method to evaluate the influence of photostabilizers on cosmetic formulations containing UV-filters and vitamins A and E
  October-11-11
328
Electroactive materials : as smart corrosion-inhibiting coatings for the replacement of hexavalent chromium
  October-11-11
329
Encapsulation of polyphenols - a review
  October-11-11
330
Separation characteristics of fatty acid methyl esters using SLB-IL111, a new ionic liquid coated capillary gas chromatographic column
  October-03-11
331
Research in olive oil : challenges for the near future
  October-03-11
332
Postharvest heat treatment for olive oil debittering at the industrial scale
  October-03-11
333
Natural micro and nanobiocomposites with enhanced barrier properties and novel functionalities for food biopackaging applications
  October-03-11
334
The effect of industrial food processing on potentially health-beneficial tomato antioxidants
  October-03-11
335
The next 50 years of the SI : a review of the opportunities for the e-science age
  October-03-11
336
An evaluation of process specific information resources, aimed at hazard analysis, in small and ‎medium enterprises in food manufacturing‎
  October-01-11
337
Controlled-release mechanisms of fragrances
  September-27-11
338
Classification of biodiesel using NIR spectrometry and multivariate techniques
  September-27-11
339
Activated carbons prepared from biogas residue : characterization and methylene blue adsorption capacity
  September-27-11
340
Mechanical properties of fly-ash-based geopolymer concrete
  September-06-11
341
Vacuum frying as a route to produce novel snacks with desired quality attributes according to new ‎health trends
  September-05-11
342
Banana peel applied to the solid phase extraction of copper and lead from river water : ‎preconcentration of metal ions with a fruit waste
  September-05-11
343
Laboratory of the future
  August-31-11
344
7 radical energy solutions‎
  August-29-11
345
Measuring and communicating sustainability through eco-efficiency analysis
  August-04-11
346
Modified chitosan hydrogels for the removal of acid dyes at high pH : modification and regeneration
  August-02-11
347
Microalgae capture of CO2 from actual flue gas discharged from a combustion chamber
  August-02-11
348
Phenolic and carotenoid profiles of papaya fruit (Carica papaya L.) and their contents under low temperature storage
  August-01-11
349
Determination of aldehydes in rainwater using micro-solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography
  August-01-11
350
Cooking process : a new source of unintentionally produced dioxins?‎
  July-29-11

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร