เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 351 - 375 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
351
Implementation of acrylamide mitigation strategies on industrial production of French fries : ‎challenges and pitfalls
  July-29-11
352
Developmental neurotoxicants in e-waste : an emerging health concern
  July-29-11
353
Sulfate reduction at pH 4.0 for treatment of process and wastewaters
  July-27-11
354
On interchangeability by two laboratories
  July-27-11
355
Ethical framework for biofuels
  July-26-11
356
Optimization of physical refining to produce rice bran oil with light color and high oryzanol content
  July-21-11
357
Thermal stability of carbonic anhydrase immobilized within polyurethane foam
  July-21-11
358
Removal of heavy metals from water effluents using supermacroporous metal chelating cryogels
  July-21-11
359
Structured surfactant systems for high performance shampoos
  July-21-11
360
Green recovery of gold through biosorption, biocrystallization, and pyro-crystallization
  July-21-11
361
Effect of printing parameters on delamination of board in sheet fed offset printing
  July-21-11
362
Furan levels in coffee as influenced by species, roast degree, and brewing procedures
  July-20-11
363
Pulsed UV light inactivation of Salmonella enteritidis on eggshells and its effects on egg quality
  July-14-11
364
High pressure processing and pulsed electric fields : potential use in probiotic dairy foods processing
  July-14-11
365
Effect of ultrasonic treatment of brown rice at different temperatures on cooking properties and quality
  July-14-11
366
Novel method for producing amorphous rice flours by milling without adding water
  July-14-11
367
Physical and chemical characterization of fuel ethanol coproducts relevant to value-added uses
  July-14-11
368
Cinnamon and health
  July-07-11
369
A combination of hot air treatment and nano-packing reduces fruit decay and maintains quality in postharvest Chinese bayberries
  July-07-11
370
Antioxidant enrichment and antimicrobial protection of fresh-cut-fruits using their own byproducts : looking for integral exploitation
  July-07-11
371
Risk ranking : investigating expert and public differences in evaluating food safety hazards
  July-01-11
372
Fates of foodborne pathogens in raw hams manufactured rapidly using a new patented method
  July-01-11
373
Use of titanium dioxide (TiO2) photocatalysts as alternative means for Listeria monocytogenes biofilm disinfection in food processing
  July-01-11
374
Aqueous extended-surfactant based method for vegetable oil extraction : proof of concept
  July-01-11
375
Molecularly-imprinted microspheres for selective extraction and determination of melamine in milk and feed using gas chromatography-mass spectrometry
  July-01-11

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร