เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 376 - 400 จากทั้งหมด 1829 รายการ
Item
Title
Post date
376
Reference method for analyzing material flow, information flow and information loss in food supply ‎chains
  June-28-11
377
Application of content analysis in food safety reports on the internet in China
  June-28-11
378
Consumer protection is a key issue for E15‎
  June-28-11
379
Soya based adhesives : the resurgence glue formulations because of formaldehyde concerns and high ‎fossil fuel prices
  June-28-11
380
Carbohydrate composition of high-fructose corn syrups (HFCS) used for bee feeding : effect on honey composition
  June-27-11
381
Evaluating and regulating lead in synthetic turf
  June-27-11
382
Density and conversion in biodiesel production with supercritical methanol
  June-27-11
383
Universal detectors for determination of lipids in biodiesel production
  June-27-11
384
Biorenewables update : what is beyond ethanol and biodiesel?
  June-27-11
385
Application of sulfonated carbon-based catalyst for reactive extraction of 1,3-propanediol from model ‎fermentation mixture
  June-24-11
386
Chemistry and biotechnology of carotenoids
  June-21-11
387
Analysis and characterisation of anthocyanins in mulberry fruit
  June-21-11
388
Reliability of PCR based screening for identification and quantification of GMOs
  June-21-11
389
Physical performance of biodegradable films intended for antimicrobial food packaging
  June-21-11
390
Aflatoxin determination in commonly consumed foods in Tunisia
  June-21-11
391
Surface treatments and coatings to maintain fresh-cut mango quality in storage
  June-17-11
392
Determination of melamine in milk powder, milk and fish feed by capillary electrophoresis : a good alternative to HPLC
  June-17-11
393
Effect of storage temperature and duration on the behavior of Escherichia coli O157:H7 on packaged fresh-cut salad containing Romaine and Iceberg lettuce
  June-17-11
394
Development of an ingredient containing apple peel, as a source of polyphenols ‎and dietary fiber
  June-16-11
395
Functional microorganisms for functional food quality
  June-16-11
396
Cereal carbohydrates and colon health
  June-13-11
397
Is dietary fat "fattening" ? a comprehensive research synthesis
  June-13-11
398
Metaknowledge
  May-31-11
399
From good to great with lean maintenance : for pulp and paper mill
  May-31-11
400
Industrial application of green chromatography – 1. separation and analysis of niacinamide in skincare ‎creams using pure water as the mobile phase
  May-31-11

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 
   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร