เข้าสู่เว็บสำนักหอสมุดฯ

พิมพ์เรื่องที่ต้องการ
ข้อมูลที่ 401 - 425 จากทั้งหมด 1822 รายการ
Item
Title
Post date
401
Comparative efficacy of seven hand sanitizers against murine norovirus, feline calicivirus, ‎and GII.4 norovirus
  March-24-11
402
The evaluation of solid phase micro-extraction fibre types for the analysis of organic ‎components in unburned propellant powders
  February-28-11
403
Assessing the targeted conditioning performance of cationic polymers
  February-28-11
404
Coloring options
  February-28-11
405
The reduction of formaldehyde and VOCs emission from wood-based flooring by green ‎adhesive using cashew nut shell liquid (CNSL)‎
  February-27-11
406
Trace analysis of bromate in potato snacks using high-performance liquid ‎chromatography – tandem mass spectrometry‎
  February-22-11
407
Production of biodiesel using the microwave technique
  February-21-11
408
Minimising the between-sample variance in colony counts on foods
  February-17-11
409
Effect of Capsicum carotenoids on growth and aflatoxins production by Aspergillus flavus isolated from paprika and chili
  January-31-11
410
Optimization of preparation of activated carbon from cotton stalk by microwave assisted phosphoric acid – chemical activation
  January-14-11
411
Comparison of different methods for rice bran stabilization and their impact on oil extraction and nutrient destruction
  January-13-11
412
Storage stability of lycopene in tomato juice subjected to combined pressure – heat treatments
  January-04-11
413
Strawberry jams : influence of different pectins on colour and textural properties
  December-29-10
414
Heat-assisted aqueous extraction of rice flour for arsenic speciation analysis
  December-20-10
415
Softwood pulp bleaching with ozone – a new concept to reduce the bleaching cost by 25%
  November-22-10
416
Detection of corn oil in adulterated sesame oil by chromatography and carbon isotope analysis
  November-11-10
417
Rice straw as precursor of activated carbons : activation with ortho-phosphoric acid
  October-27-10
418
Simultaneous production of trehalose, bioethanol, and high-protein product from rice by an enzymatic process
  October-27-10
419
Assessing the cancer risk associated with arsenic-contaminated seafood
  October-26-10
420
Synthesis of lactic acid by alkaline hydrothermal conversion of glycerol at high glycerol concentration
  October-26-10
421
A review of microbial injury and recovery methods in food
  September-30-10
422
Evolution of thermophysical characteristics in tin oxide: from pressed powder compact to fired porous body
  September-29-10
423
Crystal shape engineering
  September-20-10
424
Talc can reduce mixing time of tread compounds effectively
  September-14-10
425
Microwave drying and the green properties of high-voltage porcelain insulators
  September-13-10

ย้อนกลับ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |   อ่านต่อ


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

 




   
: : คำค้น : :
: : ค้นจาก : : 
: : ฐานข้อมูล : :
   
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาไทย
ค้นบทความจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
บริการ SDI
รายชื่อฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
 
เว็บไซต์เกี่ยวกับสิทธิบัตร
เว็บไซต์ด้านมาตรฐาน
วารสารที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เว็บที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/ระเบียบ Reach
เว็บไซต์ด้านเซรามิกและแก้ว
ฐานข้อมูลบริการค้นเรื่อง
ฐานข้อมูล Electronic Journals สำหรับบุคลากรภายในกรมฯ
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไบโอดีเซล ไคติน ..
ฐานข้อมูลวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิก,แก้ว..
 
ติดต่อ E-mail : คลิกที่นี่
 

สถิติจาก truhits.net

   


Download Acrobat Reader

Best view with IE 5.0 or later version at 800x600
All comments please mail to
Webmaster

This site is copyright @ 2005 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร 0 2201 7256 แฟกซ์ 0 2201 7265
Email : info@dss.go.th
ปรับปรุง : Tuesday, May 2, 2017 11:03 PM
หน่วยงานนี้ทำข้อมูลโดยมีวัตถุึประสงค์หลักเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิใช่เพื่อการแสวงหาผลกำไร